Zeszyli Łódź!

0
639
views

W listopadzie tego roku łódzcy urbaniści zaprosili łodzian do współtworzenia koncepcji przebudowy centrum Łodzi. Wiemy już jakie pomysły mieli uczestnicy warsztatów „Zszywanie Łodzi”. Zwycięski pomysł może stać się inspiracją dla finalnego projektu.

 

         Warsztaty zostały zorganizowane przy współpracy Towarzystwa Urbanistów Polskich i Miejskiej pracowni Urbanistycznej. Zespoły stworzyli rożnego rodzaju specjaliści – architekci, plastycy, socjologowie, animatorzy kultury. Uczestnicy wysłuchali prelekcji władz i ekspertów o aktualnych problemach omawianego wycinka Łodzi – obszaru między ulicami Piotrkowską, Tuwima, Narutowicza i Kilińskiego.

         Nagroda główna powędrowała do zespołu Joanny Erbel, Wojciecha Fabińskiego, Jana Mazura, Rafała Stompora i Moniki Trochym-Cynke. Najlepszy zdaniem jury i samych uczestników pomysł opierał się na uszanowaniu historycznej zabudowy i pierwotnego charakteru. Odróżniał się od innych brakiem rewolucyjności oraz umiarkowaniem. Zwycięscy proponują przesunięcie wyjścia z dworca w pobliże Łódzkiego Domu Kultury i stworzenia płynnego i prostego, otoczonego zielenią przejścia do ulicy Piotrkowskiej. Zespół zaproponował też dwa reprezentatywne place – przed Filharmonią oraz ŁDKiem. Zasugerowano obniżenie ruchu samochodowego w Śródmieściu.

         Architekt miasta obiecał, że zwycięscy zostaną zaproszeni do współpracy przy tworzeniu planów miejscowych i projektów przebudowy ulic.