Matury 2012

0
678
views

W piątek, 4 maja, rozpoczęły się zmagania maturzystów. Pierwszy egzamin, jakiemu stawili czoła obejmował język polski na poziomie podstawowym. Musieli do niego przystąpić wszyscy zdający.

Tego samego dnia odbył się również, wybierany przez nielicznych, egzamin z wiedzy o tańcu. Pozostałe przedmioty będą zdawane w kolejnych dniach bieżącego miesiąca, a cała sesja egzaminacyjna zakończy się 25 maja. Harmonogram matur dostępny jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Egzamin maturalny poza częścią pisemną posiada także część ustną. Terminy zaliczeń ustnych są ustalane przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Zgodnie z informacją zawartą w liście do maturzystów przez p.o. dyrektora CKE Artura Gałęski arkusze egzaminacyjne będą publikowane na stronach CKE i OKE. Dzięki temu każdy zdający i każdy zainteresowany będzie miał okazję samemu zmierzyć się z aktualnym egzaminem maturalnym.

Wyniki, na które tak bardzo czekają przystępujący do egzaminu dojrzałości, zostaną im przekazane 29 czerwca przez dyrektorów szkół w których przystępowali do matury.

www.Zd24.pl, M.Rainka