Szukamy najlepszego szyldu w mieście

0
627
views

Szukamy pozytywnych przykładów estetycznej reklamy w przestrzeni miejskiej, dlatego ogłaszamy konkurs na najlepszy szyld. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 listopada br. Organizatorem konkursu jest prezydent miasta Bydgoszczy.

Propozycje najlepszego szyldu mogą zgłaszać właściciele szyldów, właściciele nieruchomości, na której są usytuowane szyldy, członkowie komisji konkursowej oraz wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Jedna osoba może wskazać kilka szyldów pretendujących do nagrody. Propozycje najlepszych szyldów w formie fotografii szyldu i opisu lokalizacji (adresu) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: jacek.piatek@um.bydgoszcz.pl, lub przynieść osobiście w formie wydruku do plastyka miejskiego, ul. Grudziądzka 9-15 Budynek A, II piętro, pok. 215 w godz. poniedziałek – czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00 do 30 listopada 2012 roku.

Zgłaszający podaje swoje dane kontaktowe (nieobowiązkowo) – wśród zgłaszających zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez miejskie instytucje kultury (Opera Nova, Teatr Polski, Filharmonia Pomorska, Galeria Miejska bwa, Muzeum Okręgowe, Miejskie Centrum Kultury).

W konkursie, dla właścicieli szyldów, przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości: I nagroda główna – 5.000 zł brutto, II nagroda – 2.500 zł brutto oraz III nagroda – 1000 zł brutto.

Oceny projektów dokona komisja konkursowa na posiedzeniu zamkniętym w oparciu o ustalone w regulaminie kryteria.

Pełen regulamin konkursu PDF

Poradnik: zasady projektowania reklam w mieście opracowane przez Zespół ds. Wizerunku Miasta Bydgoszczy PDF