Wakacyjny ruch w szkołach

0
802
views

Malowanie, wymiana okien i drzwi, modernizacje kuchni i wiele innych prac – z końcem roku szkolnego w toruńskich placówkach oświatowych rozpoczną się remonty. W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 3,8 mln zł.

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach to już tradycja. Jesli jest taka możliwośc, miasto zleca ich przeprowadzenie latem, by nie dezorganizować pracy placówek. Teraz ogłosiło przetarg na roboty Zespole Szkół nr 6  przy ul. Dziewulskiego i Zespole Szkół nr 10 przy pl. św. Katarzyny.

W ZS nr 6 kompleksową modernizację przejdzie zewnętrzna instalacja wody, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa. Prace obejmą wykonanie kanalizacji sanitarnej i technologicznej z przyłączami do budynku i podłączeniem istniejących instalacji wewnętrznych, rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni, wywóz odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek.

W ZS nr 10 zostanie wyremontowana zewnętrzna instalacja wodociągowa wraz z przebudową głównej studni wodomierzowej, a poszczególne budynki zostaną opomiarowane. Ponadto wykonawca zdezynfekuje i uruchomi instalację.

Fot.www.torun.pl

Redakcja PL