Międzynarodowa Akademia Letnia w Toruniu już od niedzieli 7 lipca!

0
679
views

Przez najbliższe trzy tygodnie grupa 28 uczestników z Polski i państw Europy Środkowo-Wschodniej będzie realizować w Toruniu projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki wodnej miast. Biorą udział w XVI Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” prowadzonej przez Fundację Sendzimira.

Podczas Akademii poznają środowiskowe, społeczne i ekonomiczne zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, planowaniem przestrzennym i gospodarką wodną na przykładzie Torunia. Nauczą się także prowadzenia dialogu z wieloma interesariuszami.

– Dlatego oprócz udziału w warsztatach i wykładach, realizują projekt dla lokalnej społeczności. Jego wyniki opracowują w formie raportu, który przedstawiają m.in. władzom miasta. Zawiera on rekomendacje do dalszych działań oraz dobre praktyki z kraju i zagranicy – mówi Karolina Maliszewska, wiceprezeska Fundacji Sendzimira. Podczas pracy nad projektem uczestnicy wykorzystują innowacyjne narzędzia strategicznego planowania zrównoważonego rozwoju – Akcelerator ISIS. 

Głównym tematem tegorocznej Akademii Letniej jest zrównoważona gospodarka wodna. Zmiany klimatyczne stawiają przed miastami nowe wyzwania w tym obszarze. Uczestnicy dowiedzą się również, czym są usługi ekosystemów – dlaczego są ważne dla podnoszenia jakości życia mieszkańców i jak z tej perspektywy można wycenić wartość przyrody.

– Akademię ukończyło dotychczas blisko 500 absolwentów. Wielu z nich pracuje w instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój, są konsultantami ds. CSR, prowadzą własne firmy doradcze lub działalność naukowo-dydaktyczną – dodaje Maliszewska. W szkoleniu biorą udział wyłącznie najlepsi – studenci, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych. Wyłonieni zostali z ponad 300 kandydatów, którzy zgłosili się do dwustopniowego kursu e-learningowego.

– Przez dwa miesiące kandydaci przygotowywali się do Akademii Letniej, poznawali zagadnienia teoretyczne, by teraz już w Toruniu móc skupić się na ich praktycznych zastosowaniach podczas projektów – zapewnia wiceprezeska Fundacji. Kursanci wezmą również udział w warsztatach tańca ludowego, zwiedzaniu miasta. Udział w Akademii Letniej jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O Fundacji Sendzimira
Fundacja Sendzimira jest wiodącą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Od 16 lat inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, współpracując w tym celu z firmami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi oraz środowiskiem akademickim. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji jest realizowana od 16 lat Akademia Letnia „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”. Fundacja należy do międzynarodowej sieci AtKisson Group, zrzeszającej ekspertów i organizacje pracujące na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Fot.Fundacja Sendzimira