Straż Miejska dba o bezpieczeństwo najmłodszych

0
716
views

Wakacje to czas, kiedy dzieci i młodzież mogą zapomnieć o porannym wstawaniu, szkolnych obowiązkach i pracach domowych. Ważne jednak, by podczas letniego wypoczynku pamiętały o swoim bezpieczeństwie.

Jak dbać o to, by wypoczynek był bezpieczny, jak reagować w sytuacji zagrożenia i kiedy zachowywać szczególną ostrożność – tym zagadnieniom poświęcona była akcja sopockich strażników miejskich " Bezpieczne wakacje ".

Przez cały czerwiec sopoccy strażnicy miejscy prowadzili w szkołach akcję Bezpieczne Wakacje. W tym roku zajęcia przeprowadzono w dwóch sopockich szkołach podstawowych oraz w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie.

Celem zajęć było przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzania letniego wypoczynku oraz ukształtowanie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem. Podczas cyklu spotkań uczniowie zapoznali się z modelami bezpiecznych zachowań i sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia. By zainteresować dzieci tematyką bezpieczeństwa, strażnicy używali różnych technik, takich jak: pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja, drama oraz zadania grupowe i indywidualne. Dzieci brały aktywny udział także w organizowanych podczas spotkań konkursach, a ich aktywność została nagrodzona drobnymi upominkami dzięki pomocy i współpracy firm AQUA SOPOT S.P Z O.O oraz MULTIKINO SOPOT. Swój udział w akcjach sopockiej straży od lipca zapowiedziała także ENERGA S.A.

Podczas akcji ponad 300 sopockich dzieci nauczyło się prawidłowo wzywać pomoc i poznało zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Poprzez gry i zabawy uczono dzieci zasad bezpieczeństwa podczas podróży samochodem i pociągiem oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą, w górach, w lesie, z uwzględnieniem różnych warunków atmosferycznych. Strażnicy miejscy uczyli dzieci także bezpiecznych gier i zabaw na podwórku oraz w domu.

Straż Miejska w Sopocie od wielu lat działa profilaktycznie i prewencyjnie, zmierzając do podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Już dziś może pochwalić się licznymi działaniami, które corocznie podejmuje, aby dzieci mogły – zarówno w Sopocie, jak i podczas wakacyjnych podróży – czuć się bezpiecznie; by były świadome zagrożeń i wiedziały jak na nie reagować. Akcja ‘ Bezpieczne wakacje’ to tylko jedna z form edukowania dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa.

W lipcu i w sierpniu organizowane będą prelekcje na temat bezpieczeństwa dla dzieci przebywających w Sopocie na koloniach i konkursy plastyczne w świetlicach środowiskowych, a we wrześniu ponownie ruszy akcja ‘Bezpieczna droga dzieci do szkoły'. Podczas roku szkolnego uczniowie będą mogli wziąć udział w ‘Olimpiadzie wiedzy o bezpieczeństwie’ oraz uczestniczyć w cyklach wykładów w szkołach i przedszkolach. Równolegle prowadzone będą także działania zapobiegające patologii wśród młodzieży.

Fot. sopot.pl