Stosunek Polaków do euro

0
766
views

W kwietniu 74 proc. Polaków było przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce. W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek przeciwników pozostał na niezmienionym poziomie. Obecnie 42 proc. Polaków zdecydowanie jest przeciwnych przyjęciu przez Polskę euro, a raczej przeciwnych jest 32 proc.

Odsetek zwolenników przyjęcia euro także pozostał na niezmienionym poziomie w porównaniu do pomiaru marcowego. Obecnie jest ich łącznie 22 proc. Zdecydowanych zwolenników jest niemal 5 proc., 17 proc. respondentów raczej poparłoby wprowadzenie euro. Jedynie 4 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.

Żadna z podstawowych zmiennych społeczno-demograficznych nie wpływa istotnie na opinie dotyczące przyjęcia wspólnej waluty euro. W większości grup wiekowych, wykształcenia, pozycji zawodowej, klasy wielkości miejscowości, dominuje odsetek przeciwników przyjęcia euro i wynosi od 70 do 80 proc. Jedynie wśród  respondentów lepiej wykształconych (specjaliści, urzędnicy, studenci) oraz mieszkańców Warszawy odsetek przeciwników spada odpowiednio do 63 i 55 proc.

Wyraźne zróżnicowanie opinii  na temat przyjęcia euro występuje wśród elektoratów dwóch największych ugrupowań. Przeciwnicy przyjęcia euro zdecydowanie liczniej występują wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (84 proc.) niż wśród wyborców Platformy Obywatelskiej (60 proc.).

Kwietniowa fala badania została przeprowadzona w dniach  3-6 kwietnia 2014 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby Polaków w wieku 15+, wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020.

Wywiady zostały zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów CAPI.

 

 

Źródło informacji: eurogospodarka