Absolwenci wyższych szkół wybierają emigrację

0
691
views

Statystyki wskazują na to, iż liczba bezrobotnych zatrudnionych w Urzędach Pracy spada, niemniej nie koniecznie wynika to z faktu, że znajdujemy pracę.

Co prawda Monika Fedorczuk, radca w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że wiele młodych osób z wyższym wykształceniem udaje się do dużych miast z nadzieją na lepsze perspektywy pracy, jednak nie ukrywa, iż duże ilości absolwentów szkół wyższych wybiera emigrację zarobkową.

– ,,Dane GUS-u wskazują, że od 2011 roku ponownie mamy do czynienia z systematycznym wzrostem emigracji. W ubiegłym roku czasowo, ponad trzy miesiące, za granicą przebywało niemalże 2 miliony 200 tysięcy osób. Ta liczba nieznacznie ale rośnie. Często są to osoby młode dobrze wykształcone.’’ – mówi Monika Fedorczuk.

Wynika z tego, że spadające bezrobocie to wcale nie zasługa no

wych miejsc pracy, ale notorycznych wyjazdów do pracy za granicę, które choć czasami bolesne z powodu rozłąki z bliskimi dają nadzieję na lepsze życie pod względem finansowym.

 

 

Wiadomości Zd24