Dzień Profilaktyka Roku 2014

0
875
views

Cykliczna impreza pt."Dzień Profilaktyka Roku” odbyła się po raz trzynasty. Uczestnikami spotkania były osoby działające w obszarze profilaktyki uzależnień z terenu Bydgoszczy.

 

 

 

 

 

borpa_2014_1

Wczoraj (27/10) w Operze Nova zebrali się  nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, strażnicy, psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci, lekarze, a także instytucje: realizatorzy i współorganizatorzy szeregu programów psychoprofilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Prezydenta Bydgoszczy. Impreza była okazją do podziękowania szczególnie wyróżniającym się osobom i instytucjom.

Każda instytucja działająca w tym obszarze otrzymała zaproszenie do udziału w plebiscycie o tytuł "Profilaktyka Roku”, a także wytypowania jednej osoby wraz z rekomendacjami do tytułu: "Indywidualny Profilaktyk Roku 2014”.

borpa_2014_3

Kapituła w składzie: prof. Roman Ossowski – kierownik Wydziału Psychologii UKW i Przewodniczący Kapituły, mgr Bernadeta Różańska-Majchrzak – Przewodniczący Rady Społecznej BORPA, mgr Czesława Marciniak – Przedstawiciel Ośrodka BORPA, mgr Justyna Boniecka – Przedstawiciel Ośrodka BORPA rozpatrzyła nadesłane kandydatury w trzech kategoriach: indywidualnej, honorowej, instytucje.

 

W trakcie uroczystości wręczono dyplomy absolwentom kolejnej edycji „Akademii Rodzica”, a także zainaugurowano kolejną edycję i rozdano indeksy. Pierwsza edycja „Akademii Rodzica” została zainaugurowana 15 października 2002r., a w czerwcu 2014 r. ukończona została XII edycja. Akademia Rodzica powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców, którzy chcą pogłębiać wiedzę na temat procesów i kryzysów rozwojowych dziecka, co pomaga rodzicom w poprawie relacji Rodzic-Dziecko, a także zwiększa ich umiejętności interwencji w sytuacjach kryzysów rozwojowych oraz eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.

Od 25 listopada 2014 r. rozpoczyna się kolejna edycja, w której udział weźmie kolejnych 60 rodziców. Wszyscy chętni rodzice z terenu naszego miasta indywidualnie lub telefonicznie zgłaszają gotowość do udziału w Akademii Rodzica w Ośrodku BORPA przy ul. Przodowników Pracy 12, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia (kolejka oczekujących jest zawsze ok. 100 osób). Dotychczas Akademię Rodzica  ukończyło około 600 rodziców.

 

UM