Czy straży miejska to tylko mandaty?

0
757
views

Do ustawowych obowiązków straży miejskiej oraz straży gminnej należy m.in. czuwanie nad spokojem i porządkiem w miejscach publicznych oraz kontrola nad przestrzeganiem zasad ruchu drogowego. Według ostatniego raportu NIK, strażnicy nazbyt koncentrują swoje działania na czynnościach związanych z rejestracją prędkości za pomocą fotoradarów.

Raport NIK
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła kilka nieprawidłowości w działaniu straży miejskich oraz gminnych. Okazuje się,  że strażnicy ustawiają fotoradary zgodnie   z wytycznymi policji jedynie na początku  i końcu swojej służby, a w pozostałym czasie urządzenia są przenoszone  do innych miejsc. Wiele z tych lokalizacji nie została wyznaczona na podstawie dokładnych badań i analiz, a jedynie w oparciu o ogólnikowe dane.  Motywacją tego typu działań może być chęć zapewnienia większych wpływów z wystawionych mandatów do gminnych budżetów. – Zgodnie z raportem, w 2013 roku straże miejskie oraz gminne uczestniczyły w ponad 3 mln interwencji z czego aż 67% z nich dotyczyła wykroczeń drogowych, a jedynie 33% innych wykroczeń przeciw porządkowi publicznemu. – mówi Agnieszka Kaźmierczak, operator systemu Yanosik.
 

Odszukaj fotoradar
Fotoradar powinien zostać ustawiony w dobrze widocznym miejscu oraz w sposób, który nie będzie zakłócał prawidłowego pomiaru prędkości. Straże niestety w wielu przypadkach usytuowują urządzenia  w miejscach niedozwolonych przez specyfikację lub zasłoniętych, czyli na tzw. śmietnik. Kierowca  co prawda widzi znak informujący o kontroli prędkości na danym odcinku, ale może nie zauważyć samego fotoradaru jeżeli ten nie wykonał zdjęcia i nie błysnął fleszem. – Równie częstą praktyką jest ustawianie przenośnego fotoradaru przez straż pod znakiem D-43 – koniec terenu zabudowanego. Kierowcy bardzo często widząc ten znak stopniowo zwiększają prędkość pojazdu do tej, którą mogą poruszać się za znakiem. – mówi Agnieszka Kaźmierczak, operator systemu Yanosik. Praktyki strażników miejskich oraz gminnych może nie w każdym przypadku są nielegalne, ale w wielu na pewno są nieetyczne.
 

Straże bez fotoradarów?
W związku z pojawianiem się coraz większych wątpliwości dotyczących działalności straży gminnych oraz miejskich, w Sejmie pojawił się projekt ustawy, na mocy której miałyby one stracić możliwość używania przenośnych fotoradarów. W opinii części posłów, strażnicy nadużywają swoich uprawnień i zamiast koncentrować się na poprawie bezpieczeństwa zajmują się łapaniem kierowców za pomocą fotoradarów   w miejscach niedozwolonych. Argumentem hamującym odebranie tych uprawnień strażnikom są statystyki dotyczące zarejestrowanych wykroczeń. Straże, co roku odnotowują od 71 do 149 tysięcy wykroczeń drogowych popełnionych przez kierowców.

 

 

Dla ZielonyDziennik.pl, creandi.pl