7-8 marca w Toruniu odbyła się XXIII edycja Welconomy Forum in Toruń.

0
13
views

7-8 marca 2016 roku w Toruniu odbyła się XXIII edycja Welconomy Forum in Toruń. Tematyka naszego Forum, jednego z największych kongresów ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, obejmowała analizę najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w odniesieniu do sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej na arenie międzynarodowej.

Myślą przewodnią XXIII Welconomy Forum była Integracja i Współpraca. GOSPODARKA-NAUKA-INNOWACYJNOŚĆ.

Podczas Sesji Plenarnej pierwszego dnia o innowacyjności w gospodarce dyskutowali: prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Premier Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 oraz dr Marek Cywiński – Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Jarosław Dąbrowski – Wiceprezes City Service Polska Sp. z o. o., Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Adam Łącki – Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, Marek Łuczak – Prezes Zarządu Syngenta Polska Sp. z o. o., Zbigniew Paszkowicz – Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia , Tadeusz Zwiefka – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją plenarną pod hasłem nauki w służbie innowacyjności, podczas której wystąpili: prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Piotr Błędowski – Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prof. Włodzisław Duch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2014-2015, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. n. med. dr h. c. multi Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, prof. dr hab. Maciej Wojtkowski – Zespół Optycznego Obrazowania Biomedycznego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Tomasz Zaboklicki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PESA Bydgoszcz SA, Paweł Zygarłowski – Prezes Zarządu TEB Akademia Sp. z o. o. założyciela Wyższych Szkół Bankowych.

W czasie tegorocznej edycji poruszano takie zagadnienia jak zdrowie, ochrona środowiska, nowe technologie, sport i turystyka. Nie zabrakło również tematów związanych z administracją, rolnictwem, infrastrukturą, bankowością i finansami czy przemysłem zbrojeniowym. Wśród licznych zagadnień, które były przedmiotem dyskusji wspomnieć należy o łączeniu rynków gazu i energii w Unii Europejskiej, sytuacji polityczno-ekonomicznej w Unii Europejskiej, Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie, współpracy międzynarodowej, kwestii realizacji projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Tak, jak w latach ubiegłych nie zabrakło także tematyki społeczno-humanistycznej. Jesteśmy przekonani, iż udział w tegorocznych obradach XXIII Welconomy Forum był dla Państwa interesującym doświadczeniem oraz, że przyniesie wymierne skutki dla kondycji polskiej gospodarki.

Dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie i mamy nadzieję na spotkanie na kolejnej edycji Welconomy Forum in Toruń!

 

forumgospodarcze.pl