Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich

0
879
views

Do tej pory za szacowanie szkód łowieckich, jak także ustalaniem wysokości odszkodowań odpowiedzialni byli myśliwi. Niemniej posłowie połączonych sejmowych komisji rolnictwa i środowiska rozpatrywali w środę poselski projekt Prawa łowieckiego, który zakłada, że odpowiedzialność ta ma spaść na wojewodów ze wsparciem myśliwych i rolników.

Nowela projektu mówi, iż do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele, sarny, oraz przy wykonywaniu polowania ma być zobowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.

Z kolei wnioski właściciele, tudzież dzierżawcy gruntów rolnych będą musieli składać do wójta, burmistrza, bądź prezydenta miasta, który następnie przekaże je właściwemu wojewodzie.

Szacowaniem strat będą się zajmować przedstawiciele wojewody, jednakże uczestniczyć w momencie szacowania będą mogli właściciele, posiadacze gruntów rolnych, przedstawiciele kół łowieckich i izb rolniczych.

 

 

Zd24.pl