Kujawsko-Pomorskie bez barier

0
784
views

Niepełnosprawność. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił V edycję konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”, w którym wyróżnia budynki i obiekty przystosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

Celem konkursu jest:
– wskazanie obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych;
– promowanie obiektów użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wzroku i słuchu;
– pobudzenie świadomości osób zarządzających nieruchomościami co do konieczności dostosowywania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych;
– zwiększenie zainteresowania uczniów i studentów zagadnieniami związanymi z uniwersalnym budownictwem i projektowaniem;
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane do 17 października 2011r. Formularz zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
plac Teatralny 2 , 87-100 Toruń
z dopiskiem: Konkurs „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”.