Kontrakty prolongowane CFD

0
108223
views

Kontrakty na różnice kursowe (z ang. Contract for difference, CFD) są znakomitym przykładem zmian zachodzących w świecie inwestycji  na całym świecie.

Zyskały one szczególnie dużą popularność w ostatnim dziesięcioleciu. Można zauważyć, że są bardzo popularne w Europie, w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy,  Norwegia, Szwecja czy Hiszpania.

W Polsce pojawiło się sporo firm oferujących w swoich usługach kontrakty CFD, między innymi jest to firma CMC Markets.

Dzięki CFD nie inwestujemy bezpośrednio w jednostki (określane też mianem instrumentów bazowych),  które są przedmiotem transakcji,  lecz w instrumenty pochodne, które na bieżąco odzwierciedlają cenę instrumentów bazowych. Jednostkami mogą być rozmaite towary jak ropa, srebro, złoto, takze soja, kawa, oraz waluty, akcje i obligacje.

Kontrakty CFD najprościej można określić jako umowę pomiędzy dwoma stronami, kupującym I sprzedającym.  Kontrakty te są codziennie prolongowane, nie mają ustalonej odgórnie daty wygaśnięcia umowy. Dlatego można stwierdzić, że stanowią one dobry przykład elastycznych  rozwiązań biznesowych.

Kosztem zawarcia danej transakcji w oparciu o kontrakty CFD dla inwestora jest tzw. Spread, czyli różnica pomiędzy ofertą kupna i ofertą sprzedaży.
Niski spread zmniejsza ryzyko potencjalnej transakcji. ponieważ inwestorzy nie posiadają instrumentów bazowych, nie ponoszą kosztów pożyczki ani sprzedaży, płacą jedynie spread.

Wykorzystanie sporej dźwigni finansowej jest cechą charakterystyczną dla kontakrów na różnice kursowe. Dźwignia finansowa umożliwia  uzyskiwać większe korzyści z zawartej traksakcji bez angażowania w nią  dodatkowego kapitału. W kontraktach CFD dźwignia bywa bardzo wysoka, nawet 1:100. Są też wyraźnie dostrzegalne wady zastosowania dźwigni finansowej: większe ryzyko biznesowe, większe ryzyko utraty kontroli nad zawartą umową. Bez wątpienia ryzyko to jest jednym z powodów, dla których kontrakty na różnice kursowe są zabronione w niektórych krajach. Możliwy konflikt inwestorów z brokerem również może być tego przyczyną.

Zaletami CFD są m. in.:

– możliwość znacznego zwielokrotnienia zysków z inwestycji

– rynek międzynarodowy

– brak dodatkowych kosztów dzięki użyciu SPREAD

– dostępność dla mniej zamożnych inwestorów