Prawa pracownika

0
732
views

Jedną z podstawowych cech stosunku pracy jest odpłatność

Warto wiedzieć zatem, że:
– wysokość wynagrodzenia za pracę oraz jego składniki są obligatoryjnym elementem umowy o pracę,
– wynagrodzenie musi odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom pracownika,
– za czas nie wykonywania pracy z winy pracodawcy przysługuje wynagrodzenie postojowe,
– wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia,
– w firmach, w których pracuje więcej niż 20 osób, warunki wynagradzania należy ustalić w regulaminie. cdn

źródło: Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.prawawpracy.pl/