Fundusze po 2013 – dla kogo?

0
749
views

Rozwój regionów najuboższych Unii Europejskiej, uproszczenie systemu wdrażania funduszy europejskich to główne założenia polityki spójności na lata 2014-2020. Projekt sześciu rozporządzeń w tym zakresie przygotowała Komisja Europejska. W ten sposób Unia przygotowuje się do wydatkowania funduszy strukturalnych po 2013 roku.

Opublikowane rozporządzenia dotyczą najważniejszych instrumentów finansowych, z których korzystają poszczególne państwa członkowskie UE. Wśród nich znajdują się m.in: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności.

W ramach EFRR oraz FS finansowane były do tej pory przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne [budowa dróg, linii kolejowych, modernizacja dworców kolejowych], natomiast EFS wspierał np. przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniające się do podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw oraz nauczycieli.

Jednocześnie z przedstawionych przez KE projektów rozporządzeń wynika także, że w latach 2014-2020 wśród priorytetowych projektów znajdą się przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Dodatkowo, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się zwiększenie środków na walkę z bezrobociem wśród młodzieży, wsparcie migrantów oraz osób wykluczonych.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej nowy budżet polityki spójności wynosi 336 mld euro. Jednocześnie przygotowany przez KE projekt nie ma charakteru ostatecznego i może jeszcze ulec dużym zmianom. Warto przypomnieć, że poprzedni budżet polityki spójności przedstawiony przez KE na lata 2007-2013 wynosił 338 mld euro, ale ostateczna jego wielkość została ustalona na poziomie 307,6 mld euro.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj >>>