Co wolno, a czego nie wolno Straży Miejskiej?

0
2990
views

Tytułem wstępu pragniemy wyjaśnić, że celem niniejszej publikacji jest uświadomienie przedsiębiorcom branży turystycznej, przed nadchodzącym sezonem turystycznym, praw i obowiązków funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Z dotychczasowych doświadczeń polegających m.in. na licznych skargach i rozmowach z osobami trudniącymi się wynajmem pokoi gościnnych, kwater prywatnych czy pensjonatów wynikało, że Straż Miejska uczestniczyła w kontrolach podatków lokalnych i opłat klimatycznych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – częstokroć z naruszeniem prawa. Jest to analogiczna sprawa swoistej nadinterpretacji prawa, tak samo jak przypadku przeprowadzania dzieci w miejscu niedozwolonym. /czyt. Straż miejska łamie prawo – stanowisko Komendy Głównej Policji, www.kurierpieninski.pl/

Oświadczamy nadto, że konsekwentnie, tak jak w przypadku nieuprawnionego przeprowadzania dzieci przez jezdnię, doprowadzimy do ukrócenia nielegalnych kontroli podatkowych. Organ samorządu powinien wspierać przedsiębiorców a nie utrudniać działalność.

Nie chcemy czytelników zanudzać cytowaniem artykułów czy paragrafów dot. podstaw prawnych funkcjonowania SM, lecz chcemy zwięźle podać kilka praktycznych porad.

Urząd Miejski oraz Straż Miejska nie może podejmować kontroli doraźnych, tylko ma obowiązek powiadomienia pisemnego strony o zamiarze przeprowadzenia kontroli 7 dni wcześniej. Przedsiębiorca po prostu może nie mieć czasu, może być chory, być umówiony na ważne spotkanie. Dotyczy to również opłat klimatycznych /temat kontroli opłat klimatycznych podejmiemy w kolejnym odcinku, podobnie jak kwestię podejmowania czynności przez SM w sprawach o wykroczenia porządkowe/.

Prosimy o stanowcze wyrażenie swojej woli, polegającej na odmowie uczestniczenia w czynnościach kontrolnych, zwrócenie uwagi na ważne sprawy osobiste oraz wniesienie o wyznaczenie kolejnego terminu tj. 7 dni na przód. Nie ma obowiązku tłumaczenia szczegółów „nie mam dzisiaj czasu i koniec”. Straż Miejska i urzędnicy mają sporo wolnego czasu do zagospodarowania i nie powinni robić problemu z wyznaczenia innego terminu.

Na miejscu kontroli, gdy jest już obceny funkcjonariusz Straży Miejskiej, prosimy o zażądanie podania podstawy prawnej i faktycznej ich obecności, przy czym stanowczo należy oświadczyć, że nie życzycie sobie Państwo ich uczestnictwa w czynnościach kontrolnych podatków lokalnych. Strażnicy Miejscy nie mają prawa przeprowadzać kontroli podatkowych, bo tego nie ma w Ustawie o Strażach Gminnych jak i w regulaminie organizacyjnym. Prosimy, aby się nie sugerować się odpowiedziami w stylu “oni tylko przywieźli” /tak jak taxi/ urzędników. Oni, jak będzie to wymagać procedura, będą świadczyć/zeznawać/ na Waszą niekorzyść i nikt nie będzie wówczas pytał skąd się tam wzięli.

Proszę pamiętać, że z żadnych przepisów prawa nie wynika, aby Straż Miejska mogła wejść do budynku. Te uprawnienia przysługują innym instytucjom na podstawie legalnych nakazów przeszukania wydanych przez prokuratora Straż Miejska nie ma takich uprawnień /przeszukanie może być przeprowadzane w sytuacjach niecierpiących zwłoki, na tzw. Legitymację, bądź nakaz przeszukania wydany przez kierownika jednostki policji – również nie dotyczy to Straży Miejskiej/.

Tak więc rozmowy z funkcjonariuszami przeprowadzamy na zewnątrz naszych budynków, najlepiej w obecności świadków. Z każdej czynności żądajmy stosownego protokołu bądź notatki. Proszę się nie martwić się, że nie mają na czym usiąść i gdzie napisać.To jest ich problem.

Należy pamiętać, że interweniujący funkcjonariusze „stąpają po cienkiej linii„ i można /w przypadku naruszeń powyższych zasad/ zarzucić im naruszenie miru domowego /przestępstwo/.

Przedsiębiorco pamiętaj: ”Twój dom, Twoja twierdza”!

Nadmieniam, że w związku z ubiegłorocznymi kontrolami połączonymi z pomiarem powierzchni budynków w celach podatkowych, należy poddać się takowej kontroli pracownikom Urzędu Miejskiego, ale tylko co do pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność gospodarcza. Urząd Miejski nie ma prawa dokonywać pomiarów pomieszczeń nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie ma do tego podstaw prawnych i faktycznych.

cdn.

Kwatermistrz