Polska wyda wszystkie pieniądze, przeznaczone z budżetu UE

0
721
views

Resort rozwoju regionalnego zapewnia, nie ma dziś żadnych obaw, by jakakolwiek złotówka przekazana Polsce w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013 została zmarnowała.
Obecnie zakontraktowano ponad dziewięćdziesiąt procent projektów i dopinane są szczegóły dotyczące kolejnych umów.

Udało się rozdysponować już ponad dziewięćdziesiąt procent środków. Realizowanych jest w Polsce ponad osiemdziesiąt sześć tysięcy projektów. Unia Europejska wypłaciła beneficjentom programów ponad czterdzieści miliardów euro z siedemdziesięciu, jakie dla Polski przygotowano w bieżącym budżecie.

Zdaniem ministerstwa, do końca 2015 roku, a więc do czasu, kiedy to będzie wdrażana większość programów dofinansowywanych przez Unię Europejską, corocznie spływać będzie z Brukseli do kraju około sześćdziesięciu miliardów złotych.

Jednocześnie trwają prace nad projektem Umowy Partnerskiej 2014-2020 (czyli dokumentem, który określać ma strategię wykorzystania funduszy w ramach kolejnego budżetu unijnego). Polska dostanie w tym czasie z Brukseli około 105 mld euro.