Hybrydowe autobusy w Gdyni

0
727
views

Biuro prasowe gdyńskiego magistratu podało informację, iż w ramach programu Gazela, który prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto Gdynia otrzymało dofinansowanie na zakup 10 ekologicznych autobusów.

Koszt owej inwestycji wyniesie ponad 15 mln. zł., gdzie dofinansowanie to suma 14 mln. zł., natomiast brakujące środki będą pochodziły z gdyńskiego samorządu.

Transport publiczny znacznie przyczynia się do emisji szkodliwych gazów, a zamiarem wyżej wspominanego programu jest zmniejszanie tego rodzaju zagrożeń w stosunku do całego środowiska. Dane statystyczne z WHO podają, że 3,5 mln. ludzi umiera na wskutek chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza. Do głównych przyczyn zalicza się palenie w piecach węglem i odpadami, oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Dofinansowaniem zainteresowane były 32 miasta, a 25 z nich zakwalifikowało się do kolejnego etapu. W konsekwencji wybrano tylko dwa miasta, Gdynię, oraz Częstochowę.

Miasto Gdynia za otrzymane pieniądze nie tylko zakupi hybrydowe autobusy, ale również planuje szkolenie 25 kierowców. Owe autobusy będziemy mogli zobaczyć na ulicach od pierwszego kwartału 2015 r.

 

zd