Zatrudnienie więźnia, to większy ryczałt

0
860
views

Sejm przyjął w czwartek nowelizację przepisów dotyczącą programu pracy więźniów. Przedsiębiorcy, który zatrudni osobę pozbawiona wolności będzie przysługiwać podwyższona kwota ryczałtu.

Podczas glosowania za nowelizacją było 433 posłów, nikt nie był przeciw, oraz jedna osoba wstrzymała się od głosu. Następnie ustawa trafi do Senatu.

,,Zwiększone koszty pracy nie są obecnie w wystarczającym stopniu rekompensowane, co stanowi główny powód niskiego i utrzymującego się od kilku lat poziomu zatrudnienia skazanych”. Obniżenie tych kosztów powinno przełożyć się na zwiększenie zatrudnienia osób pozbawionych wolności’’ – uważa ministerstwo.

W tej chwili ryczałt wynosi 20 proc.wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności, natomiast gdyby ustawa weszła w życie będzie on podniesiony do 35 proc. Wypłata ryczałtu następuje na wniosek danych przedsiębiorców.