Jak korzystać z księgi wieczystej?

0
1020
views

Na co dzień z treścią ksiąg wieczystych do czynienia mają prawnicy i pracownicy sądów, a dokładniej wydziałów ksiąg wieczystych. Jeżeli zamierzasz zakupić mieszkanie lub działkę pod budowę domu jednorodzinnego, również będziesz musiał zajrzeć do tego dokumentu. Jak korzystać z księgi wieczystej?

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to zbiór informacji dotyczących nieruchomości. Pożądanym stanem jest, aby księga wieczysta była prowadzona dla każdej nieruchomości. Dlaczego? Bo informacje w niej zawarte są istotne, gdy mowa o obrocie nieruchomościami. Na każdej nieruchomościach można ustanowić np. hipotekę. Informacja o takiej powinna zostać ujawniona w księdze wieczystej. Nie ma jednak przeszkód, aby zakupić nieruchomość bez księgi wieczystej, o czym można przeczytać w serwisie Ksiegi-wieczyste.org.

Dla jakich nieruchomości prowadzi się księgi wieczyste? Poza gruntowymi, mowa również o budynkowych i lokalowych. Księga wieczysta może zostać założona także dla prawa, a dokładniej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeszcze kilkanaście lat temu księgi wieczyste były prowadzone jedynie w formie papierowej. Dziś są dostępne także w formie elektronicznej.

Budowa księgi wieczystej

Każda księga wieczysta, czy to prowadzona w formie papierowej, czy też elektronicznej, składa się z czterech działów. Taki podział ułatwia odszukanie informacji osobom zainteresowanym. W poszczególnych działach znajdują się następujące dane:

  • dział I obejmuje oznaczenie nieruchomości – są to informacje pochodzące z ewidencji gruntów,
  • w dziale II wyszczególnia się zarówno poprzednich, jak i bieżących właścicieli nieruchomości,
  • dział III zawiera informacje o ograniczonych prawach rzeczowych, np. służebnościach,
  • jeżeli na nieruchomości została ustanowiona hipoteka, to informacji o takiej należy szukać w ostatnim, czyli IV dziale.

W księdze wieczystej znajdują się zarówno aktualne, jak i wykreślone już wpisy. Warto o tym pamiętać, zapoznając się z treścią wybranej księgi. Jak odróżnić aktualny wpis od nieaktualnego? W wersji elektronicznej nieaktualne wpisy znajdują się na szarym tle.

Gdzie zapoznać się z treścią księgi wieczystej?

Jeżeli znalazłeś mieszkanie lub działkę pod budowę domu, czas sprawdzić, czy nieruchomość nie jest obciążona np. hipoteką. Aby to zrobić, masz dwie możliwości, możesz:

  • udać się do sądu rejonowego, w obrębie którego nieruchomość jest położona, i w wydziale ksiąg wieczystych zapoznać się z treścią księgi,
  • skorzystać z internetowego serwisu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który działa pod adresem Ekw.ms.gov.pl.

Aby zapoznać się z treścią księgi wieczystej, potrzebny jest jej numer. Co w sytuacji, gdy ten nie jest znany? Można go ustalić, korzystając z jednego z komercyjnych serwisów, np. Ksiegi-wieczyste-online.pl. Do ustalenia numeru księgi potrzebny będzie numer działki lub adres nieruchomości.

Wspomniany serwis umożliwia także bezpłatne pobranie treści księgi wieczystej do wglądu.