Raport ONZ: Tracimy coraz więcej gatunków

0
1206
views

Nasza planeta traci zbyt dużo gatunków zwierząt i roślin – alarmują autorzy raportu ONZ opartego na analizie około 500 recenzowanych artykułów naukowych.

Gatunki znikają zanim jeszcze naukowcy zdążą je dokładnie zbadać i poznać.

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon ostrzega, że konsekwencje tej „zbiorowej klęski” dotkną każdego mieszkańca planety, jeśli proces nie zostanie w porę zatrzymany.

Z raportu wynika, że na wyginięcie najbardziej narażone są żaby i inne płazy, niszczejące rafy koralowe oraz prawie jedna czwarta wszystkich gatunków roślin. Bardzo ponuro rysuje się także przyszłość amazońskich lasów deszczowych.

Choć w 2002 roku plan ONZ zakładał wyraźne „zatrzymanie utraty bioróżnorodności na poziomie globalnym, regionalnym i narodowym” do 2010 roku, celu tego nie udało się zrealizować. Autorzy raportu winą za to obarczają m.in. zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu, susze, wylesienie, nielegalne kłusownictwo i nadmierną eksploatację łowisk.

By zwiększyć świadomość znaczenia różnorodności biologicznej dla istnienia planety 2010 rok został przez ONZ ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Bioróżnorodności.

„Jeśli można byłoby przeznaczyć zaledwie ułamek sumy, która została wyłożona na walkę z kryzysem finansowym, udałoby się uniknąć o wiele więcej poważnych i fundamentalnych kryzysów ekosystemów podtrzymujących życie Ziemi” – mówi Delfin Ganapin z Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Źródło PAP