Wybory prezydenckie 2010

0
1367
views

20 czerwca br. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do wyścigu o fotel Prezydenta RP przystąpiło 10 kandydatów. Po dwóch tygodniach, w ewentualnej drugiej turze, zmierzą się dwaj kandydaci, którzy w pierwszej uzyskają najwiekszą liczbę głosów.

Oto lista kandydatów:

Bronisław Komorowski lat 57, wykształcenie wyższe historyczne, marszałek Sejmu RP, mieszka w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej www.bronislawkomorowski.pl
Pomoc dla rodzin i ludzi spoczywa na państwie wspieranym przez organizacje pozarządowe i pomoc wzajemną rodzin. Troska o równomierny rozwój jest dyktowana nie tylko nakazem moralnym. Jest również praktycznym myśleniem o przyszłości. Powstawanie obszarów wykluczenia jest zagrożeniem dla rozwoju, tworzy warunki zagrażające bezpieczeństwu zarówno w domu, jak i na ulicach. Ekonomia poza swym ważnym wymiarem wolnorynkowym winna też być ekonomią społeczną, w której nikt nie jest wyrzucany poza jej nawias, stanowiąc hamulec dla rozwoju.

Jarosław Kaczyński lat 60, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł na Sejm RP, mieszka w Warszawie, członek Prawa i Sprawiedliwości www.kwjaroslawakaczynskiego.pl
Jesteśmy krajem wielkich możliwości. Polacy niejednokrotnie potrafili dokonać rzeczy wielkich. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy wzajemnego zrozumienia i szacunku. Polska nie jest własnością żadnej partii politycznej, należy do nas – jej Obywateli. Musimy – dbając o własną tradycję i rozumiejąc naszą specyfikę – korzystać z dobrych przykładów z zagranicy, które pokazują nam, że mądra współpraca potrafi zapewnić obywatelom pracę, dobrobyt i bezpieczeństwo.

Grzegorz Napieralski lat 36, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł na Sejm RP, mieszka w Szczecinie, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej www.napieralski.com.pl
Polska potrzebuje zmiany. Szczególnie młode pokolenie ma prawo do bezpłatnej edukacji, pełnej informatyzacji i rozwoju technologicznego kraju. Osoby starsze powinny czuć się bezpieczne dzięki podwyższeniu płacy minimalnej i państwowej służbie zdrowia.

Waldemar Pawlak lat 51, wykształcenie wyższe techniczne, wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, mieszka w Kamionce (gm. Pacyna), członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
www.prezydentpawlak.eu
Proponuję nową formułę prezydentury: „Dialog i porozumienie”. Obecnie internet pozwala na demokrację bezpośrednią, na rozmowę bez ograniczeń. Dlatego dostęp do internetu powinien być traktowany tak samo, jak świeże powietrze i czysta woda, jak podstawowe prawo obywatelskie. Budowanie ładu społeczno-gospodarczego nie może opierać się na wprowadzaniu odgórnych rozwiązań. Dziś potrzebne są mechanizmy gwarantujące udział, partycypację w podejmowaniu decyzji. W drugiej dekadzie XXI w. chciałbym wprowadzić takie możliwości w naszym kraju.

Andrzej Olechowski lat 62, wykształcenie wyższe ekonomiczne, ekonomista, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, mieszka w Warszawie www.olechowski.pl
Wybieramy konkretnego człowieka do konkretnych zadań. Trzon mojej propozycji dotyczy głównie wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji materialnej obywateli. (…) Równość kobiet
jest niezbędna dla materialnego awansu polskich kobiet.

Janusz Korwin-Mikke lat 68, wykształcenie wyższe filozoficzne, wykonuje zawód publicysty i wydawcy, miejsce pracy: Oficyna Konserwatystów i Liberałów, mieszka w Józefowie (pow. Otwocki), członek partii politycznej Wolność i Praworządność
www.kw-jkm.blog.onet.pl
Uważam, że wolność to przede wszystkim wolność gospodarcza niekrępowana wysokimi podatkami, koncesjami, nadmierną regulacją, biurokratycznym gorsetem i nieuczciwą konkurencją ze strony państwa. Praworządność to prawo działające w interesie obywatela, w myśl zasady „chcącemu nie dzieje się krzywda”.

Kornel Andrzej Morawiecki lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk fizycznych, emerytowany nauczyciel akademicki, mieszka we Wrocławiu www.kornelmorawiecki-razem.pl
Proponuję nowoczesną wizję duchowego i materialnego rozwoju Polski oraz ważniejszego jej miejsca w Europie i świecie. Jestem otwarty na krytykę i współpracę ze wszystkimi, którym dobro Rzeczypospolitej leży na sercu. Moje zwycięstwo w tych wyborach oznaczałoby kres wielu niekorzystnych zjawisk osłabiających naszą Ojczyznę. Zagłosuj i zmień Polskę.

Andrzej Lepper lat 56, wykształcenie średnie, rolnik, miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne, mieszka w Zielnowie (gm. Darłowo), członek Samoobrony www.kw-andrzejaleppera.pl
Wyraźnie widać, że społeczeństwo jest już zmęczone polityką prowadzoną przez obecnie rządzących i chce zmian. Powszechne jest odczucie ignorancji władzy wobec problemów zwykłych ludzi. Społeczeństwo chce zmian i to radykalnych. Przede wszystkim chodzi tu o zmianę podejścia elity do normalnych ludzi i ich spraw. Sprawujący kluczowe funkcje w państwie muszą nauczyć się słuchać obywateli – muszą mieć chęć, by porozmawiać z nimi o tym, co jest dla nich najważniejsze.

Marek Jurek lat 50, wykształcenie wyższe historyczne, historyk, miejsce pracy: Fundacja Św. Benedykta, mieszka w Wólce Kozodawskiej (gm. Piaseczno), członek Prawicy Rzeczypospolitej www.marekjurek2010.pl
Podjąłem decyzję o kandydowaniu na najwyższy urząd w państwie, aby bronić ładu moralnego i chrześcijańskiej tożsamości Polski, opartej na poszanowaniu życia i praw rodziny. Chcę budowy możliwie najsilniejszej pozycji Polski w Europie, prawdziwie partnerskich stosunków z sąsiadami, umocnienia naszej pozycji w Sojuszu Północno-Atlantyckim. Priorytetowym zadaniem jest zachowanie naszej waluty narodowej jako czynnika zabezpieczającego Polaków przed powracającymi falami kryzysu gospodarczego oraz zbudowanie niezależności energetycznej kraju. Stawiam do Państwa dyspozycji całą moją wiedzę i doświadczenie.

Bogusław Zbigniew Ziętek lat 45, wykształcenie średnie, polityk, miejsce pracy: Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, mieszka w Markowiźnie (gm. Ogrodzieniec), członek Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80 www.zietek.org
Wywodzę się z szeroko pojętego ruchu pracowniczego, który odwołuje się do tradycji wielkiego protestu robotniczego 1980 r. Domagam się prawa każdego człowieka do godnego życia, godnych warunków pracy, dachu nad głową, powszechnej i bezpłatnej opieki zdrowotnej i edukacji oraz usług publicznych. Nie może być tak, że prawo do tego wszystkiego ma tylko ten, kogo na to stać. Walczymy o wyzwolenie wszystkich od wyzysku i ucisku, o równość i sprawiedliwość społeczną w solidarnym społeczeństwie .

źródło: Eurogospodarka 6/2010