NewConnect – Szansą dla rozwoju przedsiębiorstw

0
1373
views

Bezpłatna konferencja – „NewConnect – Szansą dla rozwoju przedsiębiorstw” – 22.09.2010r.

W dniu 22 września 2010r. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, we współpracy z Inwestexpert Corporate Finance oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. organizuje bezpłatną konferencję „NewConnect – Szansą dla rozwoju przedsiębiorstw”, której głównym celem jest przedstawienie możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój firm. Zagadnienia będą prezentowane na podstawie doświadczeń firm korzystających bądź zamierzających skorzystać z szans jakie niesie NewConnect. Spotkanie jest adresowane do wszystkich firm poszukujących nowych form finansowania swojego rozwoju.

Czym jest NewConnect?

NewConnect jest nową platformą finansowania i obrotu wtórnego dla młodych spółek o wysokim potencjale wzrostu. Jest to zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Dla emitentów stać się stymulatorem rozwoju inwestorom otwiera zupełnie nowe możliwości inwestycyjne. NewConnect wpisuje się w trend obserwowany na wielu rynkach Europy. W praktyce główna różnica między rynkiem regulowanym, a alternatywnym systemem obrotu polega na tym, że wejście na giełdę wymaga sporządzenia prospektu, co jest czynnością bardzo kosztowną. Dzięki temu alternatywne systemy obrotu oferują istotną możliwość pozyskania kapitału dla mniejszych spółek.

Dla kogo jest NewConnect?

NewConnect powstał z myślą o młodych firmach z dużym potencjałem wzrostu, którym zastrzyk kapitału da szansę na dynamiczny rozwój uwieńczony awansem do grona dużych, liczących się przedsiębiorstw. NewConnect ma pełnić funkcję inkubatora przedsiębiorczości dla nowo powstałych firm. Jest również rynkiem dla doskonałego publicznego funkcjonowania tych przedsiębiorstw, które określają swoje cele strategiczne i operacyjne na taką skalę, że NewConnect może mieć charakter autonomiczny wobec „dużej giełdy”.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w konferencji, należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie RIG w Katowicach (http://rig.katowice.pl/default.aspx?docId=304&newsId=1829&templId=5), bądź skontaktować się telefonicznie – nr 032-351-11-96.