Prof. Jerzy Buzek rozdał nagrody w swoim konkursie

0
1316
views

Konkurs pod patronatem Jerzego Buzka doczekał się wreszcie rozstrzygnięcia. Temat zrównoważonego rozwoju przyciągnął studentów z prawie dwudziestu najważniejszych uczelni wyższych w Polsce.

19 listopada 2010 roku w Raciborzu miała miejsce uroczysta gala, stanowiąca podsumowanie projektu „ Debiut naukowy 2010”. Konkurs został zorganizowany przez Biuro profesora doktora habilitowanego Jerzego Buzka we współpracy z Instytutem Studiów Społecznych PWSZ, oraz Politologii Uniwersytetu Opolskiego.

Z bardzo wyrównanej stawki wybrano trzy prace, które zostały nagrodzone zaproszeniem do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka – czytamy na stronie internetowej Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Laureatki to: Milena Bodych, studentka prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Ewa Szymczyk, studentka V roku architektury i urbanistyki Politechniki Krakowskiej, a także Zuzanna Wydro, studentka V roku na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przedsięwzięcie miało na celu umożliwienie studentom publikacji swojego autorskiego artykułu o profilu naukowym. Ponadto szczegółowe zapoznanie się z szerokim pojęciem zrównoważonego rozwoju ( ekorozwoju). Wśród czterdziestu nadesłanych prac, znalazły się artykuły z dziedzin takich jak: ekologia, socjologia, psychologia, europeistyka, czy edukacja.

Temat konkursu nie został wybrany przypadkowo. W ostatnich latach problem ochrony środowiska i zmniejszenia wyzysku ekosystemów jest bardzo popularny. Modny nie dla tego, że interesujący literacko, ale modny bo konieczny.

Zakończenie konkursu uświetniła uroczysta sesja naukowa. Zdecydowano, że większość artykułów zostanie umieszczona w wydanej z tej okazji publikacji, natomiast wybrane prace zostaną opublikowane w „Biuletynie Ekologicznym” wydawanym przez Polski Klub Ekologiczny.

Idea zrównoważonego rozwoju to założenie stałego postępu gospodarczego i społecznego zharmonizowanego ze środowiskiem naturalnym. Oznacza to wykorzystywanie dóbr przyrody przy jednoczesnym ich poszanowaniu.
Na przykład, zrównoważony rozwój w energetyce zakłada zmniejszenie ilości wykorzystywanej energii, eliminowanie procesów spalania paliw kopalnych i zastępowanie ich alternatywnymi źródłami energii.

ZielonyDziennik.pl, Milena Zawrotniak