PiS zgłasza poprawkę ws. definicji małżeństwa

0
1212
views

Wprowadzenie poprawki do projektu Prawa prywatnego międzynarodowego, definiującej małżeństwo wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny, zarekomendowała we wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Poprawkę zaproponował klub PiS.

Komisja opiniowała 21 zgłoszonych w drugim czytaniu przez PiS poprawek do projektu. Modyfikacja odnosząca się do kwestii małżeństw była jedyną, która zyskała pozytywną opinię. Za uwzględnieniem tej poprawki było 14 członków komisji – z PO i PiS, przeciw głosowało trzech posłów. Poprawka dodaje zapis, że „małżeństwem w rozumieniu niniejszej ustawy jest tylko związek kobiety i mężczyzny; nie stosuje się przepisów prawa obcego regulującego związki osób tej samej płci”.

Prawo prywatne międzynarodowe (ppm) to zbiór norm kolizyjnych, które rozstrzygają, jaki system prawny – np. polski czy obcy – należy zastosować w przypadku transgranicznego obrotu prawnego, np. gdy Polak żeni się z cudzoziemką albo gdy kupujemy coś przez internet, a sprzedawca jest za granicą. Nad nową ustawą – poprzednie ppm obowiązuje od ponad 40 lat – Sejm pracuje od listopada 2008 r.

– Obawiam się, że na gruncie tego, co chcemy przyjąć, możemy mówić o związkach, które są niedozwolone w naszym polskim porządku prawnym, a dozwolone w innych systemach prawnych. Dlatego proponujemy bardzo wyraźne dookreślenie – uzasadniała potrzebę wprowadzenia poprawki Beata Kempa (PiS).

Wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Wrona opowiedział się przeciw poprawce. – Kwestia definicji małżeństwa, jak i jakiejkolwiek definicji instytucji prawnej prawa cywilnego nie jest umieszczana w ppm” – mówił. Ponadto, jak dodał, w polskim prawie małżeństwo jest definiowane w konstytucji.

W projekcie ppm w odniesieniu do osób fizycznych zostało użyte pojęcie prawa ojczystego. Jest nim prawo państwa, którego dana osoba jest obywatelem. Przepisy projektu rozstrzygają sytuacje wielorakiego obywatelstwa. Gdy jednym z wchodzących w grę obywatelstw jest obywatelstwo polskie, osoba podlega prawu polskiemu. W przypadku cudzoziemców mających obywatelstwo dwóch lub więcej państw zastosowanie znajdzie prawo tego państwa, z którym dana osoba jest najściślej związana.

Projekt dość często odsyła do prawa europejskiego i umów międzynarodowych; np. w odpowiednich przypadkach o wyborze prawa będzie decydowało unijne rozporządzenie ws. prawa właściwego dla zobowiązań umownych (przez prawników zwane Rzym I) albo rozporządzenie dot. prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (tzw. Rzym II).

W porównaniu z ustawą z 1965 r. nowością są regulacje dotyczące ubezwłasnowolnienia, dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, pełnomocnictwa, prawa własności intelektualnej i stosunków z udziałem konsumentów…

Autor: TSz
Źródło informacji: PAP