Umowa zlecenia – najbardziej popularna

0
1284
views

Jedną z najczęściej zawieranych umów jest umowa zlecenia, tymczasem w praktyce umowy tak zatytułowane wcale nie są umowami zlecenia. Niemniej jednak, zawierając jakąkolwiek umowę o świadczenie usług, trzeba znać przepisy o umowie zlecenia.

Bardzo ważne jest właściwe określenie czynności, jakie mają zostać wykonane na podstawie umowy. W zależności od tego umowa, jaką zawrzesz, może być umową zlecenia, umową o pracę bądź umową o dzieło. Nie jest przy tym istotne, jaką nazwę będzie miała umowa – liczy się to, jaki będzie zakres przedmiotowy umowy.

Sposób wykonania zlecenia określają strony w umowie. Zleceniobiorca może jednak samodzielnie zmienić sposób wykonania zlecenia, o ile nie ma możliwości porozumienia się ze zleceniodawcą, a ma uzasadniony powód do przypuszczeń, że zgodę taką by uzyskał.

Więcej na: www.Eurogospodarka.pl