Skandal w handlu drewnem w Polsce!

0
1131
views

Sprzedaż drewna przez Lasy Państwowe antykonkurencyjna – SOKiK Zasady sprzedaży drewna stosowane przez Lasy Państwowe miały charakter antykonkurencyjny – uznał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sąd potwierdził w ten sposób decyzję prezes UOKiK z grudnia 2008 r. Przedsiębiorstwo może złożyć apelację od wyroku SOKiK w Sądzie Apelacyjnym.

„Państwowe Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe sprzedawało blisko 80 proc. posiadanego drewna poprzez rokowania internetowe. Mogli do nich przystąpić wyłącznie dotychczasowi kontrahenci Lasów Państwowych. Ilość drewna, jaką można było kupić w ten sposób, była również ograniczona. Wynikała z historii zakupowej i nie mogła przekroczyć ilości drewna kupionego rok wcześniej” – podkreślił we wtorkowym komunikacie UOKiK.

W związku z tym – jak wyjaśnił Urząd – drewna w trybie rokowań internetowych nie mogli kupić ani dotychczasowi kontrahenci planujący rozwój swojego przedsiębiorstwa, ani nowi.

„Prezes UOKiK uznała, że Lasy Państwowe uzależniając przystąpienie do rokowań internetowych – głównego kanału dystrybucji drewna – od posiadanej historii zakupowej oraz jej przebiegu, nadużywają pozycji dominującej na krajowym rynku hurtowej sprzedaży drewna” – dodano w komunikacie.

Według UOKiK, praktyka ta prowadziła do ograniczenia konkurencji pomiędzy przetwórcami drewna i dyskryminowała podmioty wchodzące na rynek. Na spółkę została nałożona kara finansowa w wysokości 1,5 mln zł. Przedsiębiorca odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 21 stycznia br. SOKiK potwierdził decyzję prezes UOKiK, oddalając odwołanie Lasów Państwowych. Sąd podtrzymał również nałożoną przez Urząd karę pieniężną.

Więcej na: PAP