Leasing i firma

0
1465
views

Jakie firmy najczęściej korzystają z usług leasingu i jakie formy leasingu najchętniej wybierają.

Z usług oferowanych przez instytucje leasingowe chętnie korzystają zarówno duże korporacje, leasingujące ogromne floty samochodowe czy całe fabryki, jak również małe podmioty gospodarcze, np. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które potrzebują środków za zakup jednego samochodu czy małej maszyny do produkcji. Leasing stał się na tyle popularnym sposobem finansowania działalności, że korzystają z niego wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Leasing jest więc sposobem na finansowanie zarówno dla spółek giełdowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, małych przedsiębiorstw prywatnych, jak i spółek rodzinnych.

Dostępność i proste procedury leasingowe dają możliwość ubiegania się o leasing zarówno firmom, które istnieją na rynku już od kilku lat i są w stanie przedstawić wyniki finansowe swojej działalności jak i firmom, które dosłownie dzień wcześniej rozpoczęły prowadzenie swojej działalności – taka firma może ubiegać się np. o leasing na zakup nowego samochodu.

Sam przedmiot leasingu często związany jest z rodzajem działalności prowadzonej przed firmę. Firmy budowlane najczęściej korzystają z leasingu maszyn budowlanych, firmy produkcyjne z leasingu linii produkcyjnych, firmy transportowe najczęściej brać będą w leasing samochody ciężarowe czy przyczepy.

Występują również przedmioty leasingu, które są uniwersalne bez względu na branżę, w której firma prowadzi działalność. Jest to np. leasing samochodu osobowego. Bardzo popularnym i stosunkowo nowym rozwiązaniem jest też leasing nieruchomości, który jest ciekawą alternatywą dla kredytu w przypadku, gdy firma potrzebuje środków na zakup nieruchomości.

Ze względu na konstrukcję prawną leasingu do wyboru mamy dwie jego formy: leasing operacyjny i finansowy. Podstawowe różnice między nimi to:

1.Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych – w leasingu operacyjnym takie odpisy może dokonywać tylko leasingodawca (podmiot udzielający leasingu), ponieważ przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingodawcy. Inaczej jest w leasingu finansowym – tu przedmiot leasingu znajduje się w składnikach majątkowych leasingobiorcy (podmiotu biorącego leasing), stąd też po jego stronie dokonywane są odpisy amortyzacyjne.
2.Zaliczanie kosztów leasingu w koszty prowadzenia działalności – w leasingu operacyjnym leasingobiorca może wliczyć w koszty prowadzenia działalności pełną ratę leasingową i opłatę wstępną. W leasingu finansowym kosztem prowadzenia działalności jest tylko część odsetkowa raty leasingowej (podobnie jak przy kredycie) oraz wspomniana wcześniej amortyzacja przedmiotu leasingu.
3.Podatek VAT – przy leasingu operacyjnym podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej, podczas gdy przy leasingu finansowym podatek VAT płatny jest w całości wraz z pierwszą ratą leasingową przy odbiorze przedmiotu leasingu.
4.Kwestia wykupu przedmiotu leasingu po okresie trwania leasingu – w leasingu finansowym taki wykup nie istnieje, wraz z płatnością ostatniej raty leasingu przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy. W leasingu operacyjnym wysokość wykupu zależna jest od zastosowanej stawki amortyzacji oraz okresu wykupu.
Wybór formy leasingu zależy oczywiście od leasingobiorcy. Wpływ na wybór formy mogą mieć bieżące potrzeby leasingobiorcy w zakresie kosztów podatkowych czy preferowany okres trwania leasingu.
Obie formy leasingu (zarówno operacyjny jak i finansowy) mogą mieć również charakter leasingu zwrotnego.

Jest to specyficzna forma leasingu, która umożliwia poprawę płynności finansowej firmy. Polega ona na tym, że firma odsprzedaje instytucji leasingowej posiadane środki trwałe (np. nieruchomości, maszyny, samochody) i za to otrzymuje od leasingodawcy środki finansowe w formie gotówki. Oczywiście w trakcie trwania umowy leasingu leasingobiorca nadal może korzystać z odsprzedanej rzeczy. Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla kredytu obrotowego czy pożyczki hipotecznej.

Autor: Paweł Wrotek – Vice Prezes Multispektrum Sp. z o.o.