Rekrutacja nadal trwa

0
1357
views

 Uczelnie w naszym regionie ogłosiły drugi nabór na studia. Nie dostałeś się na wymarzoną uczelnie? Nie dostarczyłeś dokumentów na czas? Zabrakło ci punktów? A może jeszcze nie podjąłeś decyzji, co chciałbyś studiować? Żaden problem.

Masz jeszcze szansę w drugiej turze naborów na studia.
Drugi etap rekrutacji w całości prowadzony jest przez Internet. Terminy ostatecznej kwalifikacji wyznaczono na ostatnie dni września.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
– administracja,
– animacja społeczno-kulturowa,
– biologia,
– biotechnologia,
– doradztwo zawodowe i personalne,
– doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne,
– edukacja artystyczna,
– edukacja dla bezpieczeństwa i nauczanie historii,
– edukacja techniczno-informatyczna,
– filologia germańska,
– filologia polska,
– filologia rosyjska,
– filozofia,
– fizyka,
– geografia,
– historia,
– informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,
– inżynieria materiałowa,
– kulturoznawstwo,
– lingwistyka stosowana (niemiecki z rosyjskim),
– matematyka,
– matematyka nauczycielska,
– mechatronika,
– ochrona dóbr kultury,
– ochrona środowiska,
– opieka nad dzieckiem z językiem angielskim,
– pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie fizyczne,
– pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne wg. E.E.Gordona,
– politologia,
– praca socjalna,
– socjologia,
– stosunki międzynarodowe.
Do 16.09.2011
https://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/

Uniwersytet Techniczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy
– biotechnologia,
– elektronika i telekomunikacja,
– elektrotechnika,
– fizyka techniczna,
– inżynieria biomedyczna,
– inżynieria materiałowa
– mechanika i budowa maszyn,
– ochrona środowiska,
– rolnictwo,
– technika rolnicza i leśna,
– technologia chemiczna,
– teleinformatyka,
– technologia żywności i żywienia,
– transport,
– zootechnika,
– zarządzanie,
– zarządzanie i inżynieria produkcji,
– wzornictwo
Do 30.08.2011r.
https://rekrutacja.utp.edu.pl/

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– europeistyka,
– automatyka i robotyka
– chemia,
– fizyka techniczna,
– filologia polska,
– filologia polska- specjalność logopedia,
– filologia bałkańska,
– filologia klasyczna,
– filologia specjalność Hellenistyka
– informatyka,
– informatyka inżynierska,
– informatyka stosowana,
– matematyka,
– matematyka i ekonomia,
– ochrona środowiska,
– socjologia- specjalność polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy,
– stosunki międzynarodowe
Do 16.09.2011
http://www.umk.pl/rekrutacja/

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
– fizjoterapia,
– dietetyka,
– budownictwo,
– ekonomia,
– architektura i urbanistyka,
– filologia,
– geografia,
– gospodarka przestrzenna,
– informatyka,
– informatyka i ekonometria,
– kulturoznawstwo,
– mechatronika,
– nauka o rodzinie,
– pedagogika,
– socjologia,
– turystyka i rekreacja,
– wychowanie fizyczne,
– zarządzanie,
– zarządzanie i inżynieria produkcji,
– logistyka,
Do 30.09.2011
http://www.rekrutacja.wsg.byd.pl/

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
– administracja,
– finanse i rachunkowość,
– logistyka,
– socjologia,
– zarządzanie
Do 30.09.2011
http://www.wsb.bydgoszcz.pl/oferta

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
– prawo,
– administracja,
– ekonomia,
– pedagogika,
– dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
– stosunki międzynarodowe,
– praca socjalna,
– filologia angielska,
– filologia hiszpańska,
– filologia germańska,
– filologia rosyjska,
– geodezja i kartografia,
– budownictwo,
– informatyka,
– inżynieria bezpieczeństwa,

Do 30.09.2011
http://kpsw.edu.pl/studia,rekrutacja

Katarzyna Kaliska