Na bruk czy do lasu?

0
1088
views

Znowelizowana ustawa o finansowym wsparciu tworzenia m.in. lokali socjalnych wprowadziła zamęt w wielu samorządach. Bo co zrobić z ludźmi biednymi lub pokrzywdzonymi przez los?

Samorządy gminne realizują ostatnio wiele inwestycji.

Unijne programy ruszyły pełną parą, więc oko cieszą nowe drogi, ulice czy obiekty użyteczności publicznej. Niewiele osób pamięta jednak o rządowym programie z 2006 r. dotyczącym zbudowania do 2014 r. 100 tys. mieszkań socjalnych i 20 tys. miejsc w schroniskach. Mało dzieje się też w zakresie budownictwa komunalnego.

Od 1 września 2009 r. – po znowelizowaniu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań komunalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych – gminy, ich związki oraz powiaty mogą składać do Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań komunalnych chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych na nowych, korzystniejszych, warunkach. Zwiększono poziom finansowego wsparcia z 20-40 proc. kosztów przedsięwzięcia, w zależności od jego rodzaju, do 30-50 proc.

Wprowadzono także możliwość tworzenia mieszkań chronionych nie tylko np. w wyniku zakupu odpowiedniego lokalu, ale także w wyniku budowy, przebudowy czy zmiany sposobu użytkowania budynków oraz możliwość zakupu nawet całych budynków mieszkalnych.

 

Więcej na: www.Eurogospodarka.pl