Pierwsze Expo Pogranicza

0
1602
views

Turystyka. Sejny leżą na północno wschodnim krańcu województwa podlaskiego, na pograniczu polsko – litewsko – białoruskim, w sąsiedztwie Obwodu Kaliningradzkiego Rosji. Tędy przebiega najkrótszy, lądowy szlak do krajów nadbałtyckich i Skandynawii. Region zamieszkały jest przez wielonarodowościową, wielowyznaniową i wielokulturową społeczność. W naturalny sposób następuje tu przenikanie się kultur i zwyczajów ludności pogranicza. Cały ten zakątek Europy, zwany Euroregionem Niemen, jest niezwykle atrakcyjny turystycznie zarówno po stronie polskiej jak i krajów sąsiednich.
Międzynarodowe Targi Turystyczne na Pograniczu Expo Sejny 2011 są działaniem na rzecz rozwoju trans granicznego potencjału turystycznego krajów pogranicza Polski Północno-Wschodniej, i powinna być ważnym impulsem rozwoju turystycznego tej części Europy.
Tragi pozytywnie oceniła komisja Stowarzyszenia Euroregion Niemen i uzyskała wsparcie Norwegii. Impreza otrzymała dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach Programu „ Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych, i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”
Dzięki temu udział w targach będzie bezpłatny dla wystawców i gości.

Nic nie odda piękna Ziemi Sejneńskiej, tu trzeba przyjechać by pokochać
ten niepowtarzalny, urokliwy zakątek kraju, naszą Małą Ojczyznę.”

Stowarzyszenie Ziemia Sejnieńska