Ile może dorobić emeryt i rencista?

0
1409
views

ZUS. Od 1 września obowiązują nowe limity przychodów jakie może osiągnąć pracujący emeryt lub rencista.
W okresie od września do listopada miesięczna wysokość przychodu, nie powodującego zmniejszenia świadczenia wynosi 2.356,30 zł brutto. Jest to kwota równa 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2011 r.
– Natomiast osiągnięcie zarobków w kwocie nie wyższej niż 4.376 złotych miesięcznie nie spowoduje zawieszenia emerytury lub renty – informuje Alina Szałkowska, rzecznik bydgoskiego oddziału ZUS. – Kwota ta odpowiada 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał 2011 r.
W przypadku, gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy kwotę 2.356,30 zł, ale nie będzie wyższy niż 4.376 zł emerytura lub renta ulegnie jedynie zmniejszeniu.
Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zmniejszeniu ani zawieszeniu emerytury kobiet, które ukończyły 60 lat i mężczyzn, którzy osiągnęli 65 lat oraz renty inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, a także renty rodzinne po tych inwalidach.
– Ponadto zmniejszyła się również kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną i wynosi 1.009 złotych 90 groszy – dodaje Alina Szałkowska. – Kwota ta stanowi 30 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał 2011 r.