PREMIERY SEZONU 2011/2012 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy

0
1201
views

PREMIERY SEZONU 2011/2012
Jeszcze kilka lat temu masowe rozruchy i protesty uznalibyśmy za przejaw anarchii. Dziś mamy dla nich więcej wyrozumiałości. Porządek świata chwieje się na naszych oczach, przesuwają się bieguny gospodarcze.

Społeczeństwa Zachodu zaczynają paraliżować trudne do zasypania podziały, związane z wykluczeniem ekonomicznym i społecznym. To podatny grunt dla fałszywych często proroków nowego porządku.

W najbliższym sezonie chcemy poprzez nasze działania artystyczne zapytać o różne formy buntu – począwszy od apokaliptycznych przeczuć i buntu jako niezbywalnego elementu egzystencji, a skończywszy na publicystycznie i doraźnie wręcz rozumianych, przejawach obywatelskiego nieposłuszeństwa.

W Polsce nikt jeszcze masowo nie wyszedł na ulice. Ale świadectwem przesilenia jest narastający brak zaufania do władzy, instytucji i jakiejkolwiek hierarchii. Oznaką tego jest również coraz intensywniejsza dyskusja o polskim kościele, który do niedawna wydawał się sferą nietykalną. Obywatele coraz mocniej chcą brać sprawy w swoje ręce, działać, wyrażać opinie, stowarzyszać się. Nie wierzą, że ktoś rozwiąże ich problemy, jeśli nie zrobią tego sami.

Wymaga to od teatru wzmożonej postawy krytycznej, o której Bertolt Brecht pisał: „W odniesieniu do rzeki polega na jej uregulowaniu, w odniesieniu do drzewa – na przeprowadzeniu oprysków jego owoców; w odniesieniu do ruchu – na budowaniu pojazdów i aeroplanów, w odniesieniu do społeczeństwa – na przestawieniu go do góry nogami”. Teatr daje taką szansę. Można w nim bezpiecznie przemodelować porządek społeczny, wyobrazić sobie świat zorganizowany wedle nowych, czasem utopijnych zasad. To idealne medium do rozmowy o problemach współczesnego świata, współczesnej Polski, a wreszcie – o problemach dzisiejszych bydgoszczan. Dlatego otwieramy w tym sezonie nową przestrzeń, którą domowo nazywamy Sceną z Kuchnią.

Mamy nadzieję, że stanie się ona niezobowiązującym miejscem teatralnych inicjatyw obywatelskich oraz działań edukacyjnych. Tutaj możemy wyobrazić sobie świat taki, jakim chcielibyśmy go widzieć.
Chcemy, by czuli Państwo, że Teatr Polski w Bydgoszczy to miejsce otwarte dla wszystkich.

Paweł Łysak
Dyrektor Teatru Polskiego

Paweł Sztarbowski
Zastępca dyrektora ds. programowych

www.teatrdlawas.pl

www.teatrpolski.pl