Prawie 3 mld zł z UE dla warszawskiego metra

0
1203
views

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała umowę na dofinansowanie budowy centralnego odcinka II linii metra. Szacuje się, że całkowity koszt budowy to ok. 5,92 mld złotych, z czego 2,77 mld zł daje Unia Europejska.

„O połączeniu Warszawy z Pragą linią metra mówił już prezydent Starzyński. Dziś, dzięki funduszom europejskim, realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa. (…) II linię będą obsługiwać nowoczesne, lekkie i energooszczędne pociągi przyjazne dla pasażerów” – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Miasto stołeczne Warszawa środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczy na prace przygotowawcze, projekt, budowę odcinka centralnego II linii metra oraz zakup taboru. Z pozostałych środków zaprojektowane zostaną dwa kolejne odcinki metra tej linii.

Przewiduje się, że centralny II odcinek linii metra powinien być gotowy w 2013 roku. Odcinek połączy tym samym lewobrzeżną oraz prawobrzeżną część Warszawy. Długi oczekiwane druga linia metra powinna pozytywnie wpłynąć na proces komunikacyjny. Usprawni podróże dla wielu osób do miejsc pracy w godzinach szczytu.

Katarzyna Mazuruk