Plan działań na rzecz energii odnawialnej

0
1241
views

Warszawa podjęła współpracę z 8. europejskimi partnerami nad projektem "Cities on Power", którego głównym zadaniem będzie praca nad założeniami „Planu działań na rzecz energii odnawialnej”.

Oficjalne otwarcie dziś o godz. 11.30 w Pałacu Ślubów w Zamku Królewskim z udziałem specjalistów od czystej energii z Polski, Włoch, Niemiec i Austrii. Główny założeniem projektu jest redukcja emisji CO2 przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach realizacji projektu zostaną opracowane strategiczne dokumenty referencyjne dla przygotowania lokalnego „Planu Działań na rzecz energii odnawialnej” w środowisku miejskim.

Na podstawie wypracowane wniosków podczas trwania projektu zostaną zaprezentowane koncepcje promocji energii odnawialnej w miastach i prowincjach partnerskich. Do zadań partnerów będzie należała ocena efektywności innowacyjnych, rozwiązań energetycznych w konkretnych lokalizacjach oraz opracowania szczegółowych dokumentów. Szczególne uwagę będą miały te rodzaje energii odnawialnej, które możliwe są do wykorzystania w dużych aglomeracjach miejskich np. energia słoneczna.

Oprócz Warszawy, która jest liderem projektu, potencjał wykorzystania energii odnawialnej zbadają także Turyn, Klagenfurt i Rawenna.

Projekt „Cities on Power” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Kwota przeznaczona na realizację projektu to ok. 2,3 mln euro, z czego 1,8 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Wstępnie projekt będzie realizowany do końca czerwca 2014 r.

Katarzna Mazuruk