Marszałek powoła w Bydgoszczy filię?

0
1106
views

Prawo. Zgonie z nowelizacją ustawy istniejące ośrodki opiekuńczo-adopcyjne ulegną likwidacji, ale… toruński ma być „wojewódzki”, a bydgoski jego filią.

Nowelizacja ustawy wprowadzającej zmianę zasad adopcji wejdzie w życie w styczniu 2012 roku i… zniesie rejonizację. Każdy, kto zechce adoptować dziecko, będzie mógł zgłosić się do wybranego przez siebie ośrodka adopcyjnego. I to, jak się wydaje, jest jedyną zaletą tejże ustawy. Całą resztę krytycznie oceniają fachowcy.
Ale, w Kujawsko-Pomorskiem marszałek Piotr Całbecki, na fundamentach likwidowanych właśnie ośrodków(decyzję podjął Toruń i Włocławek, Bydgoszcz uczyni to prawdopodobnie pod koniec listopada), zamierza zbudować filie podległe jednemu, toruńskiemu ośrodkowi.
Urząd Marszałkowski wprawdzie twierdzi, że decyzji jeszcze w tej sprawie nie ma, ale my wiemy, że stosowne pisma zaparafowane przez marszałka zostały już wysłane m.in. do Rzecznika Praw Dziecka.
Pomińmy ocenę, która z placówek jest lepsza, większa, bardziej merytoryczna itd. To nie ma większego znaczenia, ponieważ można – jak pokazuje województwo lubuskie – utrzymać wszystkie nadając im jednakowy status. Wystarczy tylko chcieć.

la'a kea