Inwestycje zgodnie z harmonogramem

0
1203
views

Urząd Marszałkowski. Wspólny zintegrowany bilet komunikacji publicznej w aglomeracji bydgosko-toruńskiej już w 2014 roku – to główny wniosek z dzisiejszego (10 listopada) posiedzenia Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, które odbyło się w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Edwarda Hartwicha i członka zarządu województwa Michała Korolki, prezydentów Bydgoszczy i Torunia, starostów powiatów toruńskiego i bydgoskiego oraz burmistrzów i wójtów 17 gmin obu powiatów.
Kolegium B-TOM to powołane z inicjatywy marszałka Całbeckiego ciało działające na rzecz promowania idei wspólnego funkcjonowania i rozwoju obszaru oraz wypracowywania wspólnej koncepcji rozwoju naszej aglomeracji, w tym tworzenia zintegrowanych systemów transportu publicznego i bezpieczeństwa, a także metropolitalnej polityki ochrony krajobrazu i środowiska. Dzisiejsze spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, poświęcone było dwóm kwestiom – stworzeniu promowej przeprawy przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego oraz zintegrowanemu programowi transportu publicznego dla Bydgoszczy i Torunia.
Przeprawa promowa łącząca Solec Kujawski z gminą Zławieś Wielka, sfinansowana przez samorząd województwa w partnerstwie z samorządem powiatu bydgoskiego, zostanie uruchomiona najprawdopodobniej już wiosną 2014 roku. Wstępną koncepcję przedsięwzięcia prezentował na dzisiejszym spotkaniu burmistrz Solca Antoni Nawrocki. Z przeprowadzonych analiz wynika, że niezbędne jest zbudowanie jednostki zabierającej na pokład 15 samochodów osobowych lub i 80 osób, o napędzie bocznokołowym, ważącej około 40 ton. Powinna kursować dziesięć miesięcy w ciągu roku z częstotliwością trzech kursów wahadłowych na godzinę, przewożąc 800 pojazdów na dobę. Koszt przedsięwzięcia zmieści się w 5 milionach złotych. Założeniem jest zaangażowanie w nie środków pomocowych Unii Europejskiej.
Także w 2014 roku powinna się zakończyć największa nasza inwestycja infrastrukturalna ostatnich lat – BiT City, czyli zintegrowany system transportu publicznego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, oparty o transport kolejowy i tramwajowy. Potężne przedsięwzięcie inwestycyjne, którego liderem jest samorząd województwa, a partnerami samorządy Bydgoszczy, Torunia i Solca Kujawskiego, obejmuje budowę i modernizację infrastruktury – w tym budowę linii tramwajowej do Fordonu oraz linii kolejowej do Portu Lotniczego w Bydgoszczy, budowę torów i bezkolizyjnych przejazdów oraz platform przesiadkowych, a także rewitalizację głównego dworca kolejowego w Toruniu i budowę wiaduktu w Solcu – oraz zakupy taboru i wdrożenie zintegrowanego systemu taryfowego.
Właśnie ten ostatni element został dziś uznany za niezbędny do faktycznej integracji komunikacyjnej obu stolic województwa. – Idea BiT zostanie zrealizowana dopiero wtedy, gdy będziemy mogli zaproponować mieszkańcom zintegrowany wspólny bilet na wszystkie środki publicznego transportu. Chcemy, by umożliwiający to system organizacyjny, związany także z systemem wzajemnych rozliczeń, był gotowy także w 2014 roku – podkreślił marszałek Całbecki.
Pozostałe elementy BiT City – poza budową wiaduktu w Solcu Kujawskim, gdzie trwają obecnie roboty – pozostają na etapie zaawansowanych prac projektowych. Roboty oraz zakupy taboru powinny ruszyć w przyszłym roku. Natomiast w listopadzie rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu zintegrowanego programu rozwoju transportu publicznego dla naszej aglomeracji.

Więcej na stronie: www.bitcity.kujawsko-pomorskie.pl