Prof. W. Nykiel – kandydat na Rektora UŁ

0
1182
views

26 marca br. odbędą się wybory rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Jedynym  kandydatem jest  obecny rektor  łudzkiej uczelni prof. Włodzimierz Nykiel ( pełniący tę funkcję od 2008r. ).

Profesor ukończył studia prawnicze w 1973r. na UŁ. W Strasburgu w 1981 ukończył Faculté Internationale de Droit Comparé. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 2002r. Od pięciu lat kieruje Katedrą Materialnego Prawa Podatkowego.

19 marca w Auli im. Prof. Szuberta, przy ul. Lindleya 5 odbyło się spotkanie kandydata  ze studentami oraz wszystkimi pracownikami UŁ. Pomimo, że prof. W. Nykiel nie ma w tych wyborach żadnego przeciwnika i tak prowadzi kampanię wyborczą.

Jego program na lata 2012 – 2016 ma być kontynuacją podjętych wcześniej działań i realizacji planów takich jak np.: powstanie nowego budynku Wydziału Filologicznego. Prof. Nykiel zamierza dalej dążyć do umiędzynarodowienia uczelni. Faktem jest, że za jego kadencji  liczba studentów – cudzoziemców wzrosła o sto procent w porównaniu z rokiem 2008.

W  programie znajdują się także takie zamierzenia jak: zwiększenie dofinansowania studenckich kół, mieszkania dla adiunktów, pomoc i ułatwienia badaczom pragnącym przetłumaczyć swoje prace na inne języki, ukierunkowanie i otwieranie się uczelni na efektywną współpracę z światem biznesu.

 

Ena