Kino bez prądu

0
1565
views

W czwartek, 10 maja, od 8 do 14 przed Pałacem Kultury i Nauki odbędzie się ekologiczny festyn „Kino bez prądu”. Projekt organizowany jest w ramach kampanii „Zadbaj o klimat”.

„Kino bez prądu” to festyn ekologiczny, podczas którego dzieci i młodzież zdobywają wiedzę w zakresie zmian klimatycznych i możliwości oszczędzania energii. Głównym elementem wydarzenia jest ekspozycja składająca się z systemu rowerów. Uczestnicy zabawy pedałując na rowerach wytwarzają w nim prąd napędzający komputer i rzutnik, wyświetlający ekologiczny pokaz multimedialny.
Podczas festynu odbędzie się również 5 czterogodzinnych warsztatów:

· EKO Memory – gra przestrzenna o tematyce zmian klimatycznych i oszczędzania energii. Uczniowie dzielą się na dwie grupy. W grze jest 50 plansz wykonanych z PCV. Jak w normalnej grze memory mamy 25 obrazków dobranych parami. Plansze są rozkładane obrazkami do podłoża. Uczestnicy muszą odgadnąć ich położenie. Wygrywa ta grupa, która zbierze najwięcej par. Na każdej planszy będzie informacja ekologiczna, która jest odczytywana przez uczestników.

· Zielone miasto – z kartonów uczestnicy budują prawdziwe Zielone miasto pełne drzew, wiatraków. Całość będzie malowane przez uczniów i stworzy przestrzenną prezentację Zielonego Miasta.

· Gra z klimatem – przestrzenna, w której uczniowie sami są pionkami i grając kostką przesuwają się na kolejne punkty. Każdemu punktowi przyporządkowane jest pytanie z tematyki zmian klimatycznych i oszczędzania prądu.

· Zbuduj swój wiatrak – warsztat tworzenia z papieru i drewnianych patyków wiatraków. Podczas warsztatu w formie posterów będą prezentowane korzyści z wykorzystywania energii odnawialnej.

· Eko dom – warsztat prezentujący na posterach, tabelach i wykresach możliwości oszczędzania energii, opału, wody w każdym domu. Podczas warsztatu będziemy zachęcać do podjęcia konkretnych działań osobistych, a także wprowadzenia w swoich domach innowacji i inwestycji chroniących klimat.