Dotacje do turnusów rehabilitacyjnych.

0
1271
views

1,5 mln zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przeznaczy na turnusy rehabilitacyjne, czyli prawie dwa razy więcej niż w zeszłym roku.

Jednak kwota złożonych do końca kwietnia wniosków przekracza znacznie możliwości finansowe Ośrodka. Konieczne było ustalenie kryteriów przyznawania dotacji. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dzieci do lat 16 oraz młodzieży do 24 roku życia. Dla osób biorących udział w programie unijnym „Nowy obraz pomocy społecznej” przeznaczonych zostanie z tej kwoty 100 tys. zł.

Koszt przeciętnego turnusu rehabilitacyjnego to 1200 – 1700zł., zaś dofinansowanie będzie mieściło się w przedziale od 645zł do 958zł.

W sumie MOPS w Łodzi ma do rozdysponowania prawie 13 mln zł na tzw. rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

Ena