Przeglądy techniczne będą mocno zaostrzone

0
1171
views

Już niedługo trzeba będzie częściej sprawdzać sprawność techniczną swojego auta, a także skuterów i motorowerów. Usterki techniczne bardzo często prowadzą do wypadków.

Stanowią one przyczynę 6 proc. wszystkich wypadków samochodowych, w których w ciągu roku śmierć ponosi 2 000 osób, a wiele więcej zostaje rannych. 8 proc. wszystkich wypadków z udziałem motocyklistów spowodowanych jest usterkami technicznymi – wylicza Komisja Europejska na swojej stronie internetowej.

Główny problem polega na tym, że po drogach porusza się zbyt wiele pojazdów z usterkami technicznymi. Przeprowadzone niedawno w Wielkiej Brytanii i w Niemczech badania wskazują, że do 10 proc. samochodów przez cały czas ma usterkę uniemożliwiającą osiągnięcie pozytywnego wyniku kontroli technicznej.

Ponadto na mocy obowiązujących obecnie przepisów wiele usterek technicznych o poważnych skutkach dla bezpieczeństwa (dotyczących np. ABS i elektronicznej kontroli stateczności) nie jest jeszcze objętych kontrolą.

Obowiązujące przepisy UE określające minimalne standardy dotyczące kontroli pojazdów pochodzą z 1997 r. i były nowelizowane jedynie w niewielkim zakresie. Od tego czasu samochody, zachowania kierowców i technika uległy wielu zmianom.

Wprowadzenie nowych przepisów powinno zapobiec ponad 36 000 wypadków spowodowanych usterkami technicznymi, w których śmierć może ponieść ponad 1200 osób.

Wiceprzewodniczący Siim Kallas, który odpowiada za transport, powiedział: Jazda samochodem niespełniającym odpowiednich wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowi zagrożenie dla kierowcy, jak również dla jego pasażerów, którymi mogą być jego krewni, przyjaciele lub koledzy z pracy. Co więcej, taka jazda stanowi zagrożenie dla pozostałych użytkowników dróg. Problem nie jest skomplikowany – po prostu nie chcemy, by te potencjalnie niebezpieczne samochody poruszały się po naszych drogach.

Główne elementy nowych przepisów, to między innymi wprowadzenie obowiązku badań przydatności do ruchu skuterów i motorowerów w całej UE, czy zwiększenie częstotliwości okresowych badań przydatności do ruchu drogowego w przypadku starych pojazdów. Zwiększona zostanie także częstotliwość badań w przypadku samochodów osobowych i samochodów dostawczych o szczególnie wysokim przebiegu. Badania tych samochodów zostaną ujednolicone z badaniami innych pojazdów o wysokim przebiegu, takich jak taksówki, karetki pogotowia itd.

Według planów poprawi się jakość badań przydatności pojazdów do ruchu poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych standardów w odniesieniu do usterek, urządzeń i inspektorów. Wprowadzony będzie także obowiązek kontroli elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Natomiast dzięki rejestracji odczytów liczników, ma zostać ograniczona możliwość fałszowania kilometrów przebiegu.

We wszystkich przypadkach w ramach proponowanych przepisów ustanawia się wspólne dla całej UE minimalne standardy dotyczące kontroli pojazdów, przy czym państwa członkowskie mają możliwość zaostrzenia przepisów, jeżeli uznają to za stosowne.

Obowiązujące przepisy UE określające minimalne standardy dotyczące kontroli pojazdów pochodzą z 1977 r. i były nowelizowane jedynie w niewielkim zakresie. Kwestie te regulują trzy główne akty prawne.

Pierwsza z nich to dyrektywa 2009/40/WE ustala minimalne normy dotyczące okresowych badań przydatności do ruchu pojazdów silnikowych – są to okresowe kontrole pojazdu wymagane przez prawo.

Dyrektywa ta ma zastosowanie do samochodów osobowych, autobusów i autokarów oraz pojazdów ciężarowych i ich przyczep, ale nie ma zastosowania do skuterów i motocykli.

Druga to dyrektywa 2009/40/WE jest uzupełniona przez dyrektywę 2000/30/WE, w której przewidziano wymóg przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdów użytkowych (w formie drogowych kontroli technicznych) w okresach przypadających między okresowymi badaniami przydatności do ruchu.

W tym przypadku przewidziano więc dodatkowe kontrole drogowe pojazdów użytkowych, które przeprowadzane są na miejscu. Dyrektywa 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów określa wymogi dotyczące wydawania świadectw rejestracji, ich wzajemnego uznawania oraz zharmonizowanej minimalnej zawartości świadectw rejestracji pojazdów.

 

Źródło: E-prawnik.pl – lider wśród serwisów internetowych udzielających porad prawnych online