Drogi ku niepodległej Polsce

0
1339
views

11 listopada – dzień wyjątkowy dla nas polaków, w którym obchodzimy narodowe Święto Niepodległości – to data-symbol odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach niewoli.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim).

* 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach.

* 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu.

* 12 września 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną.

* 7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną[2].

* 25 października 1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.

* z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.

* 10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy.

* 11 listopada 1918 o przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej (będącej częścią zwierzchniej władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu.

Piłsudski zostaje Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. o po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. o rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie. o objęcie nadburmistrzostwa miasta Poznania przez Polaka, Jarogniewa Drwęskiego.

* 12 listopada 1918 – Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję stworzenia rządu narodowego.

* 14 listopada 1918 – rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchniej władzy państwowej w ręce Józefa Piłsudskiego. Piłsudski zostaje głową państwa (na razie bez formalnego określenia nazwy urzędu).

* 15 listopada 1918 – Nr 204 "Monitora Polskiego" otrzymuje podtytuł "Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej". Zmiana nazwy państwa polskiego z "Królestwa Polskiego" na "Republika Polska".

* 17 listopada 1918 – Józef Piłsudski mianuje Jędrzeja Moraczewskiego prezydentem ministrów Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.

* 19 listopada 1918 – wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Królestwa Polskiego.

* 22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego. Józef Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.

* 27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Wykorzystano częsciowo materiały z: www.wikipedia.org

Poprzedni artykułZnów awaria świateł!
Następny artykułManipulacja w sieci
PODZIEL SIĘ