Porozmawiaj o Warszawie zrównoważonej

0
1081
views

Warszawa aktywnie angażuje się w inicjatywy podnoszące efektywność energetyczną oraz ochronę klimatu. W czwartek, 11 kwietnia, o godz. 18.00 (Warszawskie Filtry, wejście od ul. Raszyńskiej), mieszkańcy porozmawiają o tym, jakie rozwiązania powinna wybrać zielona, zrównoważona Warszawa.

Gospodarzami trzeciej już z cyklu debat o kierunkach rozwoju miasta będą Jarosław Kochaniak oraz Michał Olszewski, zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy. Wystąpienia ekspertów, m.in. z Politechniki Warszawskiej czy Instytutu na rzecz Ekorozwoju, poprzedzą referaty przedstawicieli miasta.

O kwestiach związanych z energetyką oraz drogownictwem i komunikacją opowiedzą odpowiednio: Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury oraz Mieczysław Reksnis, dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Pierwsze z serii spotkań poświęconych temu, jakie są najważniejsze z punktu widzenia warszawiaków kierunki dalszego rozwoju miasta, odbyło się 31 stycznia. W praskim Centrum Promocji Kultury dyskutowano na temat ram społecznych, jakie muszą być uwzględnione przy planowaniu kolejnych miejskich przedsięwzięć.

Pod koniec lutego w stołecznym Centrum Przedsiębiorczości Smolna warszawiacy wraz przedstawicielami środowisk badawczo-naukowych, biznesu i mediów debatowali o Warszawie innowacyjnej.

Zwieńczeniem cyklu spotkań z mieszkańcami będzie debata podsumowująca, zaplanowana na koniec maja 2013 r.

Fot. www.um.warszawa.pl

Redakcja PL