Nowy park w Toruniu

0
1354
views

Kolejny park powstanie w niemal w centrum Torunia, u zbiegu alei 500-lecia i ul. Fredry. Dzięki temu torunianie zyskają kolejne miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Na pomysł założenia parku wpadł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz jest właścicielem starej willi – w którym niegdyś mieścił się Instytut Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika –  stojącej wśród wiekowych drzew u zbiegu alei 500-lecia i ul. Fredry.

Koncepcja Funduszu zakłada zagospodarowanie całego dawnego założenia parkowego, obejmującego również nieruchomości gminne. Rada miasta się zgodziła i we wrześniu 2012 r. wydzierżawiła Funduszowi tereny pod park na 30 lat. Dzięki temu zielona oaza obejmie obszar aż ośmiu tysięcy metrów kwadratowych.

Sposób zagospodarowania terenu obejmował będzie prace prowadzone w oparciu o opracowany projekt waloryzacji zieleni zabytkowego parki miejskiego, który nawiązuje do pierwotnego układu parkowego i ma na celu przywrócenie walorów przyrodniczych, estetycznych i użytkowych parku. Wszelkie działania będą uzgadniane z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wydziałem Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.

Z uwagi na duży zakres, prace będą prowadzone etapowo. Po stronie Funduszu będzie pozostawał obowiązek utrzymania już zagospodarowanego terenu w należytym stanie w celu przeznaczenia go do wypoczynku mieszkańcom miasta Torunia. Teren parku będzie ogólnie dostępny, zamykany jedynie w godzinach nocnych – na wzór Parku Łazienkowskiego w Warszawie.

 

Redakcja PL