GPW zawiesiła czasowo Kulczyk Oil Ventures

0
1361
views

GPW zawiesiła czasowo – od 17 czerwca br. – notowania akcji i kontraktów terminowych na akcje Kulczyk Oil Ventures (KOV) na wniosek spółki, podał KOV w komunikacie. Zawieszenie związane jest z procedurą scalania akcji spółki.

"13 czerwca 2013 r., po rozpatrzeniu wniosku KOV, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę nr 658/2013 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki oraz kontraktami terminowymi na te akcje od dnia 17 czerwca 2013 roku do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym KOV przekaże do wiadomości publicznej, w trybie i na warunkach obowiązujących na głównym rynku GPW, informację o zakończeniu procesu scalenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A." – głosi komunikat.

Szczegółowy harmonogram scalenia akcji zostanie ustalony po otrzymaniu wszystkich wymaganych informacji, m. in. z depozytu macierzystego KOV. W terminie późniejszym zostanie także złożony odpowiedni wniosek do KDPW. O dniu zakończenia zawieszenia obrotu akcjami KOV poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Kulczyk Oil Ventures to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Od 2010 roku akcje KOV są notowane na GPW. Większościowym akcjonariuszem KOV jest Kulczyk Investments S.A., posiadająca ok. 50% akcji spółki.

 

Źródło: ISBnews