Pozycja długa i krótka – zarabiać na spadkach cze wzrostach?

0
3432
views

Wszystkie transakcje na rynku Forex realizowane są przy pomocy par walutowych, gdzie handel nimi polega na ustaleniu wartości jednej waluty wobec drugiej. Pierwsza z nich jest walutą bazową, a druga kwotowaną. W zależności od tego, jaką walutę z danej pary się kupi, można zająć pozycję długą i zarobić na wzroście kursu, jak również otworzyć pozycję krótką, która pozwoli zyskać na spadkach.

Żadna inna giełda nie oferuje możliwości zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach kursów. Warto nieco bliżej przyjrzeć się tym zależnościom, by móc dokonać wyboru sposobu inwestowania, tzn. sprzedawać czy kupować walutę?

Zasady działania rynku Forex

Rynek Forex otwarty jest przez 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku, zapewniając w tym czasie wszelką wymianę transakcyjną poprzez łącza internetowe. Nie istnieje żadna fizyczna siedziba, nie ma również podmiotu, który samodzielnie nadzorowałby wszelki obrót. Jedynym kosztem, jaki muszą ponosić inwestorzy za możliwość korzystania z dobrodziejstw wymiany walutowej na rzecz wybranego brokera, jest spread,czyli różnica pomiędzy wartością kupna a sprzedaży. Rynek ten charakteryzuje się niespotykaną wręcz płynnością, która sprawia, że nawet bardzo duże zlecenia realizowane są praktycznie w jednej chwili. Można obstawiać na nim zarówno wzrost, jak i spadek trendu.

Pozycja długa

Jest pozycją, w której dokonuje się zakupu waluty bazowej. Po dokonaniu takiej operacji, gdy inwestor widzi, że nadal istnieje szansa osiągnięcia zysku na danej parze walutowej, może podjąć decyzję o dokupieniu pewnej dodatkowej ilości waluty bazowej. W takiej sytuacji dochodzi do wydłużenia pozycji długiej. Zajmując takie stanowisko, gracz oczekuje wzrostu kursu, czyli waluta bazowa powinna pójść w górę wobec waluty kwotowanej. Gdy dojdzie do takiego stanu będzie ją można sprzedać po wyższej cenie.

Pozycja krótka

Jest przeciwieństwem zajęcia pozycji długiej. Mówiąc o niej, dokonuje się sprzedaży waluty bazowej, jednocześnie kupując walutą kwotowaną. Skracanie pozycji ma miejsce wtedy, gdy inwestor sprzedaje swoją pozycję po różnych kursach. W tej opcji, gracz przewiduje, że kurs waluty bazowej wobec kwotowanej osłabi się, umożliwiając tym samym osiąganie zysku na spadku kursu.

Tylko nieliczni brokerzy oferują swoim klientom jednocześnie otwarcie pozycji długiej i krótkiej. W każdym innym przypadku, otwarcie pozycji krótkiej zniesie uruchomioną pozycję długą i dojdzie do zbilansowania rachunku. Zysk można osiągnąć niezależnie od zajętej pozycji. Wybór należy więc do inwestora i od tego, czy prognozuje on wzrost, czy spadek kursu danej waluty wobec drugiej.