Wstępne wyniki badań w sprawie wydobycia gazu łupkowego w Polsce

0
1177
views

Z danych raportu wynika że nic nie wskazuje na ryzyko. Nic nie wskazuje na to, aby wydobycie gazu łupkowego w Polsce mogło wiązać się na przykład z ryzykiem skażenia wody czy też stwarzać inne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Mówią o tym wstępne wyniki badań, dokonywanych przez Ministerstwo Środowiska. Badania zgodnie z planem, zakończą się w 2015 roku.

 

Badania prowadzone są w trzech, tak zwanych basenach (miejscach występowania) gazu łupkowego: bałtyckim, podlaskim i lubelskim.

 – Mierzymy wszystkie możliwe ryzyka środowiskowe, począwszy od hałasu, skażenia wody, powietrza. To wszystko jest parametryzowane. Zaangażowaliśmy do tego najlepszych specjalistów, jakich mamy w kraju, od Głównego Instytutu Górnictwa po Politechnikę Gdańską, cały przekrój najbardziej wyspecjalizowanych jednostek, jakie mamy – powiedział w rozmowie z Agencją Newseria Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju.

Ministerstwo Środowiska bada wpierw stan początkowy, czyli przed rozpoczęciem poszukiwań i wierceń. Po zakończeniu tego etapu, prowadzone są z kolei badania wszystkich kolejnych etapów wydobycia, także po likwidacji placu wiertniczego. Dzięki temu Ministerstwo będzie mogło ocenić całość całość zmian i wpływu wierceń na skład gleby, powietrza, krajobraz. Po zakończeniu badań ich wyniki zostaną opublikowane.

 – To jest nasza odpowiedź na niedookreślone i trochę chyba podszyte fobią stanowiska w wielu krajach UE, ale przede wszystkim chcemy mieć dobry dowód, jakikolwiek on będzie, na to, że ten wpływ jest zmierzony, skwantyfikowany, podany do publicznej wiadomości. Każdy będzie mógł ocenić samodzielnie, oprócz tego, że my też dokonamy takiej oceny – tłumaczy Główny Geolog Kraju.
 – Przecież nie było i nie będzie żadnych istotnych ryzyk związanych z poszukiwaniem na tak dużych głębokościach, jak formacja łupkowa. Przypomnę, że to jest poniżej 3 km pod ziemią.

Na razie zakończyły się pomiary stanu zerowego i znane są już wstępne wyniki po odwiertach. Nie wykazały one żadnych niepokojących skutków dla środowiska

 

Warto dodać, że Ministerstwo Środowiska prowadzi badania z własnej inicjatywy, a nie z uwagi na propozycje Komisji Europejskiej, które zmierzają w stronę znacznego zaostrzenia wymagań środowiskowych przy poszukiwaniu i wydobywaniu gazu łupkowego.

Piotr Woźniak podkreśla, że w Polsce nie ma potrzeby przekonywania opinii publicznej o korzyściach z wydobycia gazu łupkowego, bo poparcie społeczne przekracza 70 proc. Polska przeprowadza takie badania jako pierwsza w Europie.

 

Michał Lisiak