Lepsze nastroje wśród przedsiębiorców

0
996
views

Lepsze nastroje panują wśród polskich przedsiębiorców, co potwierdzają badania zrealizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Badania pokazały też, jak ważna jest zmiana sposobu myślenia przez przedsiębiorców i ciągłe poszukiwanie przewagi nad konkurentami. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca.

Z badań wynika, że co trzeci przedsiębiorca dostrzega oznaki ożywienia.

 Te dane zgadzają się z innym badaniem, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadziła we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej w ramach programu Szybkiego Reagowania –powiedziała w rozmowie z agencją Newseria prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożena Lublińska-Kasprzak. – Oba pokazują, że kryzys mamy już za sobą, a jego szczyt przypadł na przełom 2012 i 2013 roku.

Równocześnie trudno mówić o euforii. Pięćdziesiąt jeden procent ankietowanych przedsiębiorców uważa, że skutki kryzysu ekonomicznego będą w Polsce odczuwane jeszcze przez minimum dwa lub trzy lata. Mimo to większość z nadzieją patrzy w przyszłość.

 – Część z nich (przedsiębiorców) pojmuje kryzys jako trudne warunki prowadzenia działalności gospodarczej – mówi współautor raportu, ekonomista, prof. Witold Orłowski. – Moment w gospodarce jest trudny, jeżeli chodzi o rynek krajowy, ale większość firm mówi: „jakoś sobie dajemy radę”.

Zdaniem profesora Orłowskiego, raport jest odzwierciedleniem rzeczywistych nastrojów osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców. Wyniki badania pokazują, że prowadzący firmy nauczyli się w czasach kryzysu rozważnego podejmowania decyzji, poprzedzonego głębokimi analizami sytuacji na rynku.

 Przede wszystkim pilnujemy kosztów, ale nie płacowych, czyli nie mieliśmy do czynienia z masową presją na zmniejszanie kosztów płacowych, na obniżanie płac albo zwalnianie ludzi – mówi ekonomista. – Szukamy lepszego dojścia do klientów, oferujemy zniżki, szukamy nowych klientów i porozumień z nowymi firmami.

Przedsiębiorcy poszukują też nowej przestrzeni do działania. Chodzi zarówno o nowe rynki, jak i nowe, często innowacyjne produkty.

 – Po raz pierwszy udało nam się uzyskać informację, że przedsiębiorcy w momencie pogorszenia koniunktury nie tylko ograniczają koszty, ale również poszukują możliwości rozwoju – powiedziała prezes PARP w czasie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. – Część z nich widzi możliwości zatrudniania nowych osób i planuje działania o charakterze rozwojowym.

Czterdzieści procent ankietowanych przedsiębiorców zamierza zatrudniać nowe osoby i inwestować w kadrę pracowniczą. To dobrze rokuje na przyszłość na rynku pracy.

 

 

Michał Lisiak