Program Polska Wschodnia – duże wsparcie dla pięciu województw

0
1078
views

Województwa leżące przy wschodniej granicy Polski będą mogły liczyć na duże wsparcie w wysokości około dwóch miliardów euro w latach 2014 – 2020. Pieniądze mają zostać zagospodarowane na poprawę infrastruktur transportowej, wsparcie przedsiębiorstw i co za tym idzie, powstanie nowych miejsc pracy.

Wsparcie obejmie województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko mazurskie.

Polska Wschodnia to jeden z najsłabiej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej. W 2010 r. wartość PKB przypadająca na jednego mieszkańca w województwach  tego makroregionu stanowiła 42-47 proc. średniej dla 27 krajów UE. Pod względem przedsiębiorczości Polska Wschodnia jest daleko w tyle za średnią krajową. W 2011 r. na 1000 mieszkańców makroregionu przypadało jedynie 36,3 aktywnych firm. W tym samym czasie średnia krajowa wynosiła 46,3 firm.

Głównym celem programu ma być wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce aby pieniądze dla regionu wschodniego były przeznaczone w większym stopniu na wsparcie przedsiębiorców. Oprócz przedsiębiorców, ze wsparcia skorzystają także inicjatywy klastrowe, ośrodki innowacji, samorządy oraz PKP PLK SA.

Działania w ramach programu będą koncentrować się m.in. na wsparciu w obszarze innowacyjności oraz badań i rozwoju. Nowe, jak i już działające na rynku firmy otrzymają pomoc ze strony instytucji otoczenia biznesu ze świadczeniem profesjonalnych usług, m.in. doradczych, szkoleniowych, informacyjnych.

 

MIchał Lisiak